Julkaisut

Lenita Toivakka - Kuva Paula Myöhänen 2014

Keskustelua taloudesta ja Euroopan unionista

Osallistuin aamulla Euroopan komission Suomen edustuston järjestämään keskustelutilaisuuteen talouden tilasta. Alustajana oli mm. Sixten Korkman.

Keskustelua käytiin komission alkuviikosta julkaisemien Suomen maakohtaisten suositusten pohjalta. Viidensissä suosituksissaan komissio korostaa mm. työllisyyden edistämistä erityisesti nuorten ja pitkäaikaistyöttömien kohdalla, suurien rakenneuudistusten tehokasta toimeenpanoa ja kilpailun lisäämistä.

Komission suositukset ovat oikeansuuntaisia. Eristyisesti sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistus on saatava toteutettua ja siinäkin palveluiden kilpailuttamisella on tärkeä rooli.

Kaiken kaikkiaan mielenkiintoista ja rentoa keskustelua asiantuntevassa seurassa.

  • 05.06.2014

Julkaisu arkisto