Julkaisut

Lenita Toivakka - Kuva Paula Myöhänen 2014

Osatyökykyisten kannustinloukku on poistettava

Kokoomuksen kansanedustajat Sari Sarkomaa ja Lenita Toivakka esittävät uudistusta, jossa työkyvyttömyyseläkkeellä oleva voisi ansaita palkkaa ilman tuen rajua leikkautumista. ”Olisi hyvä ottaa käyttöön sama malli kuin työttömyysturvassa eli 40 prosentin leikkuri tuesta, kun palkka ylittää 733,80 euron rajan. Kun ansaitset euron, eläkettä leikattaisiin vain 40 senttiä”, esittävät kokoomusedustajat.

Tällä hetkellä vähimmäistyökyvyttömyyseläkkeellä olevan henkilön on taloudellisesti kannattavaa työllistyä vain alle 730 euron kuukausipalkalla tai sitten hänen on ansaittava yli 1 700 euroa kuukaudessa. Jos palkka jää näiden lukujen väliin, leikkaantuu eläke eikä palkkatyön vastaanottaminen ole taloudellisesti kannattavaa.

”Työkyvyttömyyseläkettä saavien kurittava ja kurjistava työttömyysloukku on poistettava. Tämä kannustaisi hakeutumaan ja ottamaan vastaan työtä. Yhteiskunta, jossa kaikki työ ei kannata ei ole terve. Osatyökykyisten ja vammaisten työllistysmisloukkujen purkaminen on tervehdyttävä uudistus. Ei ole mitään syytä, miksi hallitus ei mahdollisimman pian toisi esitystä eduskuntaan”, edustajat sanovat.

”Suomessa on tällä hetkellä noin 260 000 työkyvyttömyyseläkkeellä olevaa henkilöä. On arvioitu, että heistä työhön haluavia ja vähintään kohtalaisen työkykyisiä olisi noin 60 000 henkilöä”, Sarkomaa ja Toivakka muistuttavat.

”Tällaisessa uudistuksessa voisimme yhtä lailla huomioida vammaiset henkilöt. Suomessa on noin 70 000 täysin työkykyistä vammaista henkilöä, joista vain 60 prosentilla on työpaikka. Vammaiset ovat Suomessa harvemmin töissä kuin muualla Euroopassa.  Kyse ennen kaikkea yhdenvertaisuudesta”, korostavat kokoomusedustajat.

VATES:n laskelmien mukaan työllisyysaste nousisi yhden prosenttiyksikön, jos 40 000 henkilöä työllistyisi 60 000 työhaluisesta ja eläkettä saavasta henkilöstä. VATES:n laskelmien mukaan 1 500 euron kuukausipalkkaiseen työllistyessä työhön käteen jäävä tulo paranisi 4 500 eurolla vuodessa.

Julkisen talouden verotuotot nousisivat 270 miljoonaa. Kulutuksesta saadut välilliset verot tuottaisivat 80 miljoonaa enemmän. Säästöt asumistuissa olisivat 160 miljoonaa ja työkyvyttömyyseläkkeissä lähes 290 miljoonaa. Yhteenlaskettuna julkinen talous kohenisi potentiaalisesti 800 miljoonaa euroa vuositasolla pelkästään suorina vaikutuksina.

”Jokaisen työ on arvokasta ja sen pitää olla myös taloudellisesti kannattavaa. Kiitämme ministeri Risikkoa Osatyökykyiset työelämään -ohjelmasta, jota kannustamme viemään eteenpäin. Erityisesti huomiota ja toimenpiteitä olisi nyt saatava esille nostamaamme tuloloukun purkuun, koska tällainen loukku on inhimillisestikin väärin ja vastoin yhdenvertaisuustavoitteitamme”, Sarkomaa ja Toivakka päättävät.

  • 12.09.2013

Julkaisu arkisto