Julkaisut

Lenita Toivakka - Kuva Paula Myöhänen 2014

Risikon-malli tukee kuntauudistusta

Hallitus on jälleen saanut sovittua tärkeitä askelmerkkejä kuntauudistuksen etenemiselle. Se etenee jämäkillä, maltillisilla askelilla eteenpäin. Kuntien toinen kuulemiskierros vielä vahvistaa entisestään kuntien omaa osuutta uudistuksen toteutuksessa.

Kuntarakennetta uudistetaan ja sote-palveluita kehitetään yhdessä tiiviissä rintamassa. Sosiaali- ja terveyspuolen ministerityöryhmän ehdotus poistaa turhaa terveydenhuollon byrokratiaa ja antaa palveluille enemmän tilaa. On jokaisen suomalaisen etu, että byrokratian sijasta voimavaroja keskitetään esimerkiksi perusterveydenhuoltoon. On äärimmäisen hyvä, että päähallituspuolueet ovat molemmat tämän Risikon-mallin kannalla.

Palveluita uudistettaessa on erityistä huomiota kiinnitettävä terveydenhuoltojärjestelmämme kivijalkaan eli perusterveydenhuoltoon. Lähellä ihmistä tarvittavat laadukkaat palvelut, kuten terveyskeskus, kouluterveydenhuolto, neuvola tai vaikkapa vanhustenhoiva luovat turvallisuutta. Valitettavasti jo vuosikymmeniä erikoissairaanhoito ja häiriöpalvelut ovat kehittyneet perusterveydenhuollon kustannuksella. Ehkäisevät ja terveyttä edistävät palvelut ovat kehittyneet lähinnä satunnaisina hankkeina. Kun hallintoa karsitaan, on mahdollisuus parantaa palveluja.

Ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen liittyy muutakin kuin sosiaali- ja terveyspalveluita. Yhdyskuntasuunnittelu sekä esimerkiksi vapaa-ajan, sivistyksen ja kulttuurin palvelut kytkeytyvät tässä mielessä toisiinsa. Kuntaperusteinen malli mahdollistaa näiden tekijöiden yhdistämisen kunnalliseen demokraattiseen päätöksentekoon.

Kuntauudistuksen etenemistä koskevasta tiedonannosta keskustellaan huomisessa täysistunnossa. Istuntoa voi seurata suorana verkkolähetyksenä tästä.

 

  • 05.06.2012

Julkaisu arkisto