Julkaisut

Lenita Toivakka - Kuva Paula Myöhänen 2014

Vasemmistoliiton epäröinnin lopputulos on osakesäästäjien voitto

Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Lenita Toivakka on tyytyväinen osinkoverouudistukseen tehdyistä viilauksista. Erityinen tarve oli Toivakan mielestä osinkosäästäjän verotuksen uudelleentarkastelulle.

“Aikaisemmin hallituspuolueiden kompromissina sopima malli olisi kiristänyt piensijoittajien osinkoveroa tuntuvasti. Nyt tehty verokevennys on erittäin järkevä päätös sinivalkoisen omistajuuden näkökulmasta ja hieno saavutus Kokoomukselle”, Toivakka sanoo.

Toivakan mukaan eräiden hallituspuolueiden, erityisesti Vasemmistoliiton, epävarmuus tehtyjä päätöksiä kohtaan avasi uuden ikkunan parantaa uudistusta edelleen.

“Verouudistus on nyt kokonaisuudessaan entistäkin parempi ja Kokoomuksen suuren linjan mukainen”, Toivakka toteaa. Toivakan mukaan yritysten kasvuun, investointeihin ja työllistämiseen käyttämää voittoa verotetaan jatkossa kevyemmin ja yrityksestä pois nostettavan voiton, eli osinkojen verotusta maltillisesti kiristetään. Kuitenkin kannustavuus myös osinkoverotuksen puolella säilytetään. “Tämä suuri linja on työpaikkojen luomisen kannalta aivan oikein”, Toivakka tiivistää.

Eilen tehdyn muutoksen myötä listattujen yritysten verotus kevenee huomattavasti kehysriihen päätöksiin verrattuna, sekä osinkojen verotuksen että yritysten osingon kokonaisverorasituksen kannalta. “Viilaus vaikuttaa siten, että pörssiyhtiöistä ulos jaetun osingon kokonaisverorasitus säilyy nykytasolla. Verotuksen painopistettä muutetaan niin, että yhtiöt vahvistuvat, mikä on loppujen lopuksi myös piensijoittajan etu” Toivakka painottaa.

Toivakan mukaan tärkeintä kuitenkin on, että uudistuksen myötä listattujen yritysten osinkojen verotus säilyy selkeästi yleistä pääomaverokantaa alhaisempana. “Tämä on kannustava viesti sijoittajalle – kannattaa edelleen sijoittaa yritystoimintaan passiivisen omistamisen sijasta”, Toivakka painottaa.

  • 05.04.2013

Julkaisu arkisto