Julkaisut

Lenita Toivakka - Kuva Paula Myöhänen 2014

Liikennejaosto kuulee Tervalaa ja ministeri Kyllöstä

Tänään kuulimme valtiovarainvaliokunnan liikennejaostossa Liikenneviraston pääjohtaja Tervalaa. Hän kertoi oman näkemyksensä eroon johtaneista syistä. Tervala oli yllättynyt ja pahoillaan siitä miten irtisanominen oli tapahtunut. Olen oppinut tuntemaan hänet sanojensa mittaisena ja määrätietoisena virkamiehenä. Yhteistyö liikennejaoston kanssa on aina toiminut hyvin.

Tiehankkeista VT5, Vt6 ja Vt 8 kävimme vilkasta keskustelua. Näiden hankkeiden osalta Ministeriön vaatima uudelleensuunnittelu voi tarkoittaa useiden vuosien viivästymistä. Nyt onkin selvitettävä mitä Liikennepoliittisen selonteon lauseilla tarkoitetaan. Ne eivät ole yksiselitteisiä ja tulkinta siitä, että esimerkiksi Vt 5 olisi täysin uusi tiehanke ei saa minun ymmärrystäni. Yhteysväliä Lusista ensin Mikkeliin ja sieltä Juvalle on suunniteltu ja vuosikausia. Kehysriihessä saadut 20 miljoonaa käynnistävät jo Juva-Mikkeli -osuuden ja nyt kyse on tiehankkeen loppuunsaattamisesta.

Suunnitelmakin on juuri valmistunut ja sekään ei ole ilmaista. Uudet suunnitelmat maksavat ja viivästyttävät tätä sekä turvallisuuden että elinkeinopolittikan kannalta keskeistä hanketta. Tehokkuutta toki on hyvä hakea, mutta se ei voi johtaa siihen, että kaikki alkaa alusta. Tätä ei voi hyväksyä!

Huomenna kuulemme ministeri Kyllöstä ja hänen näkemystään. Toivon, että pelkoni osoittautuu vääräksi. Valtiovarainvaliokunta ja eduskunta jatkaa talousarvion käsittelyä vielä joitakin viikkoja ja pääsemme asiaan vielä rauhassa perehtymään paremmin.

  • 18.10.2012

Julkaisu arkisto