Julkaisut

Lenita Toivakka - Kuva Paula Myöhänen 2014

Ydinvoimasta päätetään eduskunnassa

Hallituksen sopima energiapaketti oli merkittävä harppaus kohti päästötöntä yhteiskuntaa. Ensisijaisia keinoja päästöjemme vähentämiseksi ovat energiatehokkuuden lisääminen, energiansäästö, uusiutuvan energian lisääminen sekä ydinvoima. Näitä kaikkia edellä mainittuja tarvitaan järkevän ja suomalaisille kohtuuhintaisen energiakokonaisuuden luomiseksi.

Tällä viikolla päätetään ydinvoimasta. Ydinvoiman kiistaton etu on se, että sen avulla voidaan vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Ilmassa olevien terveydelle haitallisten pienhiukkasten määrä vähenee myös. Ydinvoima vähentää riippuvuutta Venäjän tuontisähköstä ja parantaa omavaraisuuttamme ja huoltovarmuuttamme.

Kannatan kokoomuksen ajamia järkivihreitä ja vastuullisia energiaratkaisuja. Tulen äänestämään kahden ydinvoimaluvan puolesta, aivan kuten äänestän uusiutuvan energiapaketin puolesta.

  • 28.06.2010

Julkaisu arkisto