Julkaisut

Lenita Toivakka - Kuva Paula Myöhänen 2014

Joululahjoja maakuntaan!

Kokoomuksen mikkeliläinen kansanedustaja, valtiovarainvaliokunnan liikennejaoston jäsen Lenita Toivakka korostaa tieverkkomme turvallisuutta. - "Kun puhumme liikenteestä, puhumme aina turvallisuudesta. On hyvä, että taloudellisesti tiukkoina aikoina panostukset liikenneinfraan eivät pienene", sanoo Toivakka

- "Etelä-Savon ja koko Itä-Suomen pääväylä, VT 5 on saatava ajanmukaiseen kuntoon. Tien nykytila ja merkitys on huomioitava liikennepoliittisessa selonteossa, jota valmistellaan parhaillaan. Nykyisillä liikennemäärillä tie on aivan liian vanhanaikainen ja riittämätön. Puutteita on niin turvallisuudessa kuin liikenteen sujuvuudessakin", korostaa Toivakka budjettikeskusteluissa eduskunnassa maanantaina.

Eduskunta on tehnyt tärkeitä panostuksia Itä-Suomen liikenteen sujuvuuden parantamiseksi. Etelä-Savon kannalta erityisen myönteistä on yksityisteiden rahoitukseen eduskunnassa tehdyt lisäykset. "Määrärahoihin lisättiin 5 miljoonaa euroa, joista suurin osa ohjautuu alueemme yksityistiestön ylläpitoon. Ne ovat olennainen osa liikennejärjestelmää ja niiden merkitys mm. elinkeinoelämän, maaseudun yritystoiminnan ja matkailun sekä puuntuotannon ja –hankinnan toimivuudelle ja kannattavuudelle on tärkeä", painottaa Toivakka.

Myös julkisenliikenteen ja lentoliikenteen tukeminen saa Toivakalta kiitosta. "Eduskunta teki 2 miljoonan euron lisäyksen, josta puolet ohjataan seutuliikenteen tukemiseen. Julkista liikennettä tukemalla vähennämme liikenteen päästöjä ja edistämme haja-asutusalueilla asuvien mahdollisuuksia liikkumiseen. Lisäraha Savonlinnan lentoliikenteelle on joululahja koko Etelä-Savolle", muistuttaa Toivakka

  • 19.12.2011

Julkaisu arkisto