Julkaisut

Lenita Toivakka - Kuva Paula Myöhänen 2014

Kotimaiseen ruokaan kannattaa panostaa

Kotimainen, puhdas ja terveellinen ruoka on arvokas asia. Kotimaisen ruoan tulevaisuus on meidän omissa käsissämme. Jokainen voi päivittäisillä valinnoillaan vaikuttaa kotimaisen elintarvikeketjun menestykseen. Meidän poliitikkojen on varmistettava, että kotimaisen maa ja metsätalouden talouden toimintaedellytykset säilyvät tulevaisuudessakin. Tästä syystä esimerkiksi kiinteistöveroa tai siihen rinnastettavia maksuja ei tule ulottaa maa- ja metsätalousmaahan.

EU:n maatalouspolitiikan uudistus on meneillään. Suomen etua tulee aktiivisesti valvoa ja varmistaa, että maatalouden toimintaedellytykset säilyvät ja esimerkiksi ilmastolliset erityispiirteemme huomioidaan uudistuksessa. Kokoomuksen mielestä Suomen osalta on myös päästävä eroon tilapäis- ja väliaikaisratkaisuista sekä viljelijöitä eriarvoisesti kohtelevista järjestelmistä, sillä tempoileva tukipolitiikka estää terveen yritystoiminnan. Tukipolitiikkaa yksinkertaistamalla ja järkeistämällä vahvistetaan kilpailukykyä ja huolehditaan työpaikoista.
 
Kuluttajien toiveet ohjaavat maataloustuotantoa. Ruoan turvallisuus ja alkuperä, raaka-aineiden puhtaus sekä tuotannon ympäristövaikutukset ovat meille yhä tärkeämpiä. Esimerkiksi maatalouden vesistövaikutuksia tulee vähentää kustannustehokkaasti keskittyen eniten kuormitusta tuottaville alueille. Hyväksi havaittuja vesiensuojelutoimenpiteitä on myös levitettävä ja hyödynnettävä tehokkaasti.
 
Vain kannattava maatalous takaa kotimaisen elintarviketuotannon. Suomalaiset maaseutuelinkeinot ja elintarviketalous pärjäävät vain määrätietoisella panostuksella elintarvikkeiden ja palveluiden laatuun ja turvallisuuteen. Maatilojen menestysedellytyksiä on parannettava panostamalla viljelijöiden yrittäjäosaamiseen,  ja uuden teknologian hyödyntämiseen. Suomalaisesta ruoasta on ainesta menestyksekkääksi vientituotteeksi!
 
Luonnonmukaista viljelyä ja siihen liittyvää jatkojalostusta on edistettävä. Myös luomutuotteiden markkinoille pääsyä tulee helpottaa ja markkinaosuutta määrätietoisesti kasvattaa. Koulujen tai muiden julkisten ruokapalveluiden hankinnoissa lähi- ja luomuruoka voidaan ottaa paremmin huomioon, kun hankintaosaamista lisätään. Esimerkiksi kouluruokailussa lähellä tuotetun ruoan käyttöä voidaan lisätä, kun pyydetään tarjous leivästä, joka toimitetaan tietyn ajan kuluessa leipomisesta.
 
Valitsemalla kotimaista ruokaa ylläpidämme työpaikkoja ja elinvoimaista maaseutua. Huolehdimme myös huoltovarmuudesta, eli siitä että meillä on omaa ruoantuotantoa myös poikkeusoloissa emmekä ole tuonnin varassa. Jäljitettävyys on myös helpompaa: tiedämme paremmin, mistä syömämme ruoka on peräisin ja miten sitä on käsitelty.
 
Maatalousyrittämisen rinnalla kannustaminen muuhun yritystoimintaan on entistä tärkeämpää. Etelä-Savossa matkailun kehittämiselle on maaseudulla valtavasti mahdollisuuksia.  
Yrittäminen on rankkaa ympärivuorokautista työtä. Panostukset yrittäjien jaksamiseen ja ehkäisevään työterveyshuoltoon  maksavat itsensä moninkertaisesti takaisin.
 
Lenita Toivakka
Kansanedustaja (kok)
Etelä-Savon maakuntavaltuuston pj
  • 31.03.2011

Julkaisu arkisto