Julkaisut

Lenita Toivakka - Kuva Paula Myöhänen 2014

Kehysriihestä rahaa Etelä-Savoon

Länsi-Savo 27.3

Kehysriihessä tehtiin positiivisiä päätöksiä Etelä-Savon kannalta. Ykkösliikennehankkeemme Vt 5 Mikkeli-Juva lähtee liikkeelle jo tällä kaudella.  Viitostien Mikkelin kohta on vuosia ollut liikennehankelistoilla, mutta on aina päätöksiä tehtäessä joutunut väistymään.  Kaupungin kaavoittaminen ja elinkeinopoliittinen kehittäminen on tältä osin ollut jumissa.  Nyt tulppa viimein poistuu ja alueen kehittäminen voi alkaa.

Hankkeen edetessä aukeaa yrityksille erinomaisia mahdollisuuksia investoida ja luoda uusia työpaikkoja viitostien varteen. Hankkeen elinkeinopoliittiset mahdollisuudet ovat niin merkittävät, että siitä hyötyy koko Mikkelin seutu.

Vaikka toiveet maakunnassa olivat suuremmat, olemme kuitenkin voittajien joukossa ja on syytä olla tyytyväinen saavutettuun. Rahaa tiehankkeisiin oli aiempaa vähemmän ja reilun sadan tiehankkeen joukosta poimittiin vain muutama. Saimme nyt alulle Mikkeli-Juva perusparannuksen ja jo toukokuussa liikennepoliittisessa selonteossa aikataulutetaan jatkosta Juvalle asti.

Tällä kertaa rahaa haluttiin ohjata aiempaa enemmän ratahankkeisiin. Pääkaupunkiseudun rataliikenteen pullonkaulojen korjaaminen hyödyttää eteläsavolaistakin junamatkaajaa. Lisäksi Savonradan Pieksämäki-Mikkeli välillä korjataan routavauriot.

Tyytyväisiä voimme olla myös siitä, että hallitus haluaa panostaa arjen turvallisuuteen. Poliisien määrärahoja lisätään vuositasolla 30 miljoonalla eurolla. Tämä  mahdollistaa työttömien poliisien palkkaamisen sekä toivottavasti lisää poliisien näkyvyyttä myös Etelä-Savossa.


 

  • 27.03.2012

Julkaisu arkisto