Julkaisut

Lenita Toivakka - Kuva Paula Myöhänen 2014

Valtuustoaloitteeni lähisuhdeväkivallan vähentämiseksi etenee

Eilen Mikkelin kaupunginvaltuusto käsitteli viime kesänä jättämääni aloitetta Mikkelin seudulle valmisteltavasta lähisuhdeväkivallan vastaisesta toimintaohjelmasta. Vastauksessaan sosiaali- ja terveystoimi esittää, että toimintaohjelman laajudesta ja vaativuudesta johtuen seuraavassa Kaste-hankkeiden haun yhteydessä haettaisiin rahaa juuri tähän tarkoitukseen. 

On tärkeää, että hankkeelle löytyy tarvittavat resurssit, mutta paljon voidaan tehdä lisäämällä yhteistyötä ja näin päätimme myös yksimielisesti valtuustossa tehdä. Toimeen on jo ryhdyttävä etupainotteisesti. Sosiaali- ja terveystoimessa on käynnistettävä suunnitelmallinen työ henkilökunnan kouluttamiseksi. On myös nimettävä lähisuhdeväkivallan vastaisen prosessin omistaja. Lisäksi on luotava selkeä toimintamalli, siitä miten ongelmaan puututaan ja asiakasta autetaan. On myös tehtävä tiivistä yhteistyötä Viola - Väkivallasta vapaaksi ry:n sekä sairaanhoitopiirin juuri perustetun lähisuhdeväkivallan ehkäisyn tukiryhmän kanssa. Asiakasta ei saa jättää yksin silloin kun avuntarve on suuri ja turvallisuus uhattuna.

  • 23.04.2013

Julkaisu arkisto