Julkaisut

Lenita Toivakka - Kuva Paula Myöhänen 2014

Pieksämäen puolesta edelleen

Kauppapaikoista ja maakuntakaavapäätöksistä on käyty kiivasta keskustelua. Maakunnassa ollaan aiheesta tyytymättömiä ympäristöministeriön päätökseen.

Maakuntavaltuuston puheenjohtajana olin johtamassa kokousta, joka yksimielisesti hyväksyi maakuntakaavan. Ympäristöministeriö kuitenkin eväsi luvat neljältä kaavaan merkityltä kaupan suuryksiköltä.

Maakuntahallitus ja Mikkelin sekä Pieksämäen kaupungit valittivat ministeriön päätöksestä. Maakuntahallituksen valitusta koskevaan päätökseen jätti eriävän mielipiteen vihreiden Heli Järvinen. Muutoin päätös oli yksimielinen.

Kesään mennessä saamme kuulla Korkeimman hallinto-oikeuden kannan siitä, kumpi on oikeassa, maakunta vai ympäristöministeriö.

Eduskunnassa ei siis toissa viikolla äänestetty maakuntakaavasta, vaan uudesta maankäyttö- ja rakennuslaista.

Rakennuslain muutokseen sisältyy hyvää ja huonoa. Huonoa yritimme muuttaa ja saimmekin kaavoitusvallan poisohjausta maakunnasta lievennettyä. Jatkossa maakuntakaavaan on merkittävä kaupan suuryksikön enimmäiskoko.

Kaupan vaikutus ympäröivään alueeseen on tässä yhteydessä arvioitava ja tällä pyritään estämään esimerkiksi elävien kaupunkikeskustojen näivettyminen.

Maakuntaliitto ja maakunnan kansanedustajat näkivät lain uudistuksessa pyrkimystä kuntien kaavoitusvallan vähentämiseen tavalla, joka heikentäisi kuntien elinkeinopolitiikkaa.

Valitettavasti näkemyksemme ei vahvaa tukea muualta päin Suomea saanut.

Tuleva eduskunta saanee käsiteltäväkseen rakennuslain kokonaisuudistuksen. Silloin on syytä käydä perusteellinen keskustelu siitä, että onko nykyinen laki, ja erityisesti sen tulkinta, ristiriidassa kuntien ja maakuntien elinkeino- ja kehittämispolitiikan kanssa.

Silloin voidaan arvioida uudelleen myös nyt ristiriitaisissa tunnelmissa hyväksytty rakennuslain muutos.

Kaupat ja niiden tuomat työpaikat ovat maakunnalle ja Pieksämäen seudulle tärkeitä.

Kasvun avaimet ovat edelleen maakunnan käsissä ja valtakunnan päätöksenteolla voidaan luoda yrittäjyyteen ja työntekoon kannustavaa toimintaympäristöä. Tähän kokoomus on voimakkaasti sitoutunut.

Vaalien alla Pieksämäen lehdissä käyty keskustelu aiheesta on ollut hyvin tarkoitushakuista.

Nyt käydyssä keskustelussa menevät sekaisin vanhat ja uudet lait. On osoiteltu sormella monia tahoja ja henkilöitä, jotka kuitenkin ovat tehneet paljon työtä Pieksämäen hankkeiden puolesta.

Kuitenkaan nyt ei pidä luoda kielteistä ilmapiiriä. Omalta osaltani olen jatkossakin valmis taistelemaan hyvässä hengessä Pieksämäen ja koko maakunnan tavoitteiden puolesta.

Lenita Toivakka

kansanedustaja, eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja (kok.) maakuntavaltuuston puheenjohtaja

  • 31.03.2011

Julkaisu arkisto