Julkaisut

Lenita Toivakka - Kuva Paula Myöhänen 2014

Hyvää kansainvälistä naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan vastaista päivää

Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteeri Ban Ki-moonin aloitteesta joka kuun 25. päivä on oranssi päivä naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi.

Viola - Väkivallasta vapaaksi ry järjestää tänään Mikkelissä kauppakeskus Stellassa tilaisuuden naisiin ja työttöihin kohdistuvan väkivallan tiimoilta. Alla terveiseni tilaisuuteen.

"Tervehdys Valoa - ei väkivaltaa -tapahtumaan Mikkeli

EI kaikelle väkivallalle, EI naisiin ja lapsiin kohdistuvalle väkivallalle!

Lähisuhdeväkivalta on yhtä yleistä Etelä-Savossa kuin muualla Suomessa. Sitä esiintyy kaikissa yhteiskuntaluokissa ja tutkimusten mukaan joka viides nainen maassamme kokee väkivaltaa tai sen uhkaa puolisonsa taholta.

Suomi on toistuvasti saanut kansainvälisiltä tahoilta huomautuksia siitä, että naisiin kohdistuvaan väkivaltaan ei riittävästi puututa eikä tarjolle ole tarvittavia palveluja.

Kokoomusnaiset ovat vaatineet jokaiseen kuntaan lähisuhdeväkivallan vastaista toimintaohjelmaa. Lähisuhdeväkivallan ennaltaehkäisevään työhön on panostetattava, tarvitsemme osaamista jotta väkivallan uhri tunnistetaan ja saa apua. Neuvoloissa ja perusterveydenhuolllossamme tarvitaan lisää osaamista.

Olen tehnyt aloitteen ohjelman tekemiseksi Mikkelissä. Nyt Mikkelissä onkin tavoitteena seutusoten alueella rakentaa toimivat hoitopolut sekä kouluttaa henkilökuntaa kohtaamaan väkivalta ja sen uhreja.

Lähisuhteissa tapahtuvassa väkivallassa lapsi on aina uhri, vaikka lyönnit eivät häneen kohdistuisikaan. Lasten saama tuki ei ole nyt riittävää. Palveluiden järjestämissä on kiinnitettävä huomiota myös erityisen haavoittuvassa asemassa oleviin vammaisiin naisin, jotka kohtaavat väkivaltaa muita useammin.

On hyvä,että turvakotitilanne Mikkelissä viimein paranee. Turvakotipaikkojen määrä on Suomessa saatava Euroopan Neuvoston suositusten tasolle. erityisen heikko tilanne on ollut täällä Itä-Suomessa. Myös hallitus on sitoutunut turvakotipaikkojen lisäämiseen ja eduskunnassa, valtiovarainvaliokunnassa teemmekin nyt kovasti työtä että saisimme vielä ensi vuoden talousarvioon lisättyä rahaa turvakoteihin.

Lähisuhdeväkivalta on surullisen yleistä ja kansallinen häpeä, jota ei vaikenemalla ratkaista. Tarvitsemme keskustelua ja tekoja. Sytytetään kynttilä ja Sanotaan Yhdessä iso EI naisiin ja tyttöihin kohdistuvalle väkivallalle. Naiset ja tytöt ympäri maailmaa tarvitsevat tekoja ja toivoa paremmasta huomisesta.

Hyvää kansainvälistä naisiin kohdistuvan väkivallan vastaista päivää!"

  • 25.11.2013

Julkaisu arkisto