Julkaisut

Lenita Toivakka - Kuva Paula Myöhänen 2014

Superin vaalipaneelissa

Osallistuin illalla Superin kutsumana neljän suuren puolueen vaalipaneeliin. Aiheena olivat sosiaali- ja terveyspalvelut, tällä kertaa erityisteeman vanhuspalvelut. Oli helppo mennä paneeliin puhumaan näistä aiheista. Tällä kaudella on monin tavoin kohennettu perusterveydenhuollon palveluja; terveydenhuoltolain myötä ehkäisevä työ vahvistuu, kotikuntalaki helpottaa monen ikäihmisen ja omaisen elämää, on Toimivaa Terveyskeskusta, kouluterveydenhuotoasetusta jne. Vanhuspalvelulaista puhuttiin paljon ja onkin hienoa, että sen laadinta on jo aloitettu ministeri Riskon johdolla.

Paneelin aiheet liikkuivat aiheesta toiseen nopeasti. Puhuttiin velkaantumisesta, Kreikasta, harmaasta taloudesta. Lupauksia annettiin paljon, kovin harva panelisti kertoi, mistä rahat kaikkeen. Yleisöä oli jonkun verran, joukossa ainakin perussuomalaisten kansanedustajaehdokkaita opiskelemassa kynät kädessä.

  • 15.02.2011

Julkaisu arkisto