Julkaisut

Lenita Toivakka - Kuva Paula Myöhänen 2014

Sairaalakato on pelottelua

Olen tyytyväinen, että hallitus pääsi yksimielisyyteen sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisesta. Toivakan mukaan on hyvä, että vahvoihin peruskuntiin ja tarvittaessa sote-alueisiin perustuva malli siirtää rahoitusta turhasta byrokratiasta tärkeään perusterveydenhuoltoon.

Uuden mallin mukaan sairaanhoitopiirit lakkaavat. Tämä kuulostaa kovin dramaattiselta, mutta kyse on hallinnon keventämisestä ja resurssien siirtämisestä palveluihin. Kunnille siirtyy suurempi vastuu ja päätösvalta omista palveluistaan. Keskus- ja aluesairaalat eivät kaupungeista mihinkään häviä. Sen sijaan sairaaloiden ja terveyskeskusten yhteistyötä lisätään ja vaativaa erikoissairaanhoitoa keskitetään sinne, missä osaamista on riittävästi.

Kommentit ”sairaalakadosta” ovat turhaa pelottelua. Peruspalveluiden saatavuudessa ja toimivuudessa on vakavia puutteita. Odotusajat ovat liian pitkiä ja esimerkiksi kouluterveydenhoitajalle ei pääse silloin kun on tarve. 

Ihmettelenkin, miksi esimerkiksi keskustalaiset poliitikot haluavat intohimoisesti jarruttaa kaikkea uudistustyötä. Tuntuu, että oppositiolla on kepujarru päällä.

Torstaina julkaistu työryhmän raportti on vasta raakile, joka vaatii paljon jatkotyötä. Yksityiskohtia hiotaan ja alueita, osaajia ja kuntalaisia kuullaan.On tunnustettu, etteivät rakenteelliset ongelmamme ratkea euroja lisäämällä. Siksi peruspalveluiden remontti on tarpeen, ja nyt työ todella vasta alkaa.

  • 02.06.2012

Julkaisu arkisto