Julkaisut

Lenita Toivakka - Kuva Paula Myöhänen 2014

Toivakka kysyy turvetuotannon ympäristökuormituksesta

Turvetuotannon on oltava vesistöjemme puhtauden kannalta kestävämpää, koska teknologia mahdollistaa nykyistä pienemmän ympäristökuormituksen, sanoo kokoomuksen Etelä-Savon kansanedustaja Lenita Toivakka.

Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan turvetuotannon osuus typpi- ja fosforikuormituksesta on itsessään varsin pieni, mutta sen paikalliset vaikutukset ovat erittäin merkittäviä. Huomattava vaikutus on turpeen kiinteiden aineiden huuhtoutumisesta humukseksi vesistöihin.

Toivakka jätti hallitukselle toimenpidealoitteen ympäristönsuojelulain perusteella annetun asetuksen täsmentämisestä, jotta turvetuotannon ympäristökuormitus vesistöille pienenisi.

  • 07.10.2010

Julkaisu arkisto