Julkaisut

Lenita Toivakka - Kuva Paula Myöhänen 2014

Kotihoidontuen uudistus nostaa naisia palkkakuopasta

Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Lenita Toivakka sanoo hallituksen rakennepaketin sisältämän kotihoidontuen uudistuksen antavan avaimia naisten palkkakuopan ongelman ratkaisuun. Tilastokeskuksen tänään ilmestyneessä ”Työ, talous ja tasa-arvo” –tutkimusjulkaisussa ilmenee, että lapsiperheissä miesten ja naisten tuloerot ovat erittäin suuret.

”Isän ja äidin tuloerot ovat tutkimuksen mukaan suurimmillaan lapsen ollessa alle 3-vuotias, jolloin isät ansaitsevat keskimäärin kolminkertaisesti äiteihin nähden”, Toivakka sanoo. Toivakan mukaan äitien huonon palkkakehityksen taustalla vaikuttavat yhteiskunnalliset asenteet, mutta myös niitä luovat järjestelmät.

”Suurimpien tuloerojen rajautuminen perheen nuorimman lapsen kolmen ikävuoden tienoille kielii siitä, että nykyinen kotihoidontukijärjestelmämme on yksi sukupuolten välistä epätasa-arvoa lisäävistä yhteiskunnallisista rakenteista. Tästä syystä on tärkeää, että jatkossa kotihoidontuki jaetaan molempien vanhempien kesken. Tällä hetkellä 96 prosenttia kotihoidontuen käyttäjistä on äitejä,” Toivakka painottaa.

Toivakka muistuttaa, että rakenneuudistukset ovat tarpeen myös siksi, että perheiden palveluiden kokonaisuudesta voidaan pitää jatkossakin huolta. ”Hallitus haluaa, että molemmilla vanhemmilla on joustavasti mahdollisuus työntekoon. Hallitus on jo antanut esityksen joustosta osa-aikaiseen kotihoidontukeen sekä lisäksi isyysrahan kestoa on pidennetty – nämä ovat tärkeitä tekoja. Kotihoidon tuki on yksi osa perheille tarjottavaa palvelukokonaisuutta, mutta se ei saa olla rakenteiltaan naisten palkkakuilua kasvattava”, Toivakka painottaa.

Toivakan mukaan työelämän tasa-arvon edistämiseksi, nuorten naisten työmarkkina-aseman paranemiseksi ja vanhemmuuden taakan ja kustannusten tasapuolisemmaksi jakamiseksi on uskallettava tehdä rohkeitakin päätöksiä.

”Kokoomuksen mielestä naisten ja miesten välinen suuri palkka- ja eläke-erot ovat ongelmia, joihin on löydettävä ratkaisuja. Siksi muun muassa kotihoidontukeen tehtävät muutokset ovat ensiarvoisen tärkeä osa hallituksen tuoretta rakennepakettia”, Toivakka tiivistää.

  • 11.12.2013

Julkaisu arkisto