Julkaisut

Lenita Toivakka - Kuva Paula Myöhänen 2014

Lapsen oikeudet 20 vuotta

Lapsen oikeudet täyttävät tänä vuonna 20 vuotta. Merkkipäivää juhlitaan 20.11.2009. Lapsen oikeuksien sopimukseen on kirjattu kaikki keskeiset alle 18-vuotiaita koskevat oikeudet. Se on laajimmin ratifioitu ihmisoikeussopimus ja velvoittaa valtioita oikeudellisesti. Suomessa sopimus astui voimaan vuonna 1991. Se koostuu yhteensä 54 artiklasta, joilla turvataan mm. lapsen oikeus elämään, nimeen ja kansalaisuuteen. Sopimus myös turvaa lapsen oikeuden sosiaali- ja terveyspalveluihin, riittävään elintasoon ja koulutukseen.
 
  • 09.11.2009

Julkaisu arkisto