Julkaisut

Lenita Toivakka - Kuva Paula Myöhänen 2014

Kysymys peruspalveluministerille

Viime hallituskaudella sosiaali- ja terveysministeriön sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Kaste-rahoituksella toteutettavan Toimiva terveyskeskus –toimenpideohjelman tavoitteena oli jalkauttaa uusia toimintatapoja perusterveydenhuoltoon. Tarkoituksena on vahvistaa perusterveydenhuoltoa kehittämällä terveyskeskusten käytäntöjä, hallintoa ja johtamista sekä terveydenhuollon koulutusta ja tutkimusta. Ohjelman ytimenä on, että terveyskeskuksen perustehtävä kirkastuu ja potilas nostetaan oikeasti keskiöön. Viime hallituskauden aikana terveyskeskusten toiminnan kehittämiseen panostettiin yli 10 miljoonaa euroa.

Parhaillaan toteutettavilla kunta- ja palvelurakenneuudistuksilla pyritään vahvistamaan nimenomaan perusterveydenhuoltoa ja ennaltaehkäiseviä palveluita. Ikävä tosiasia on, että parhaillaan terveyserot kasvavat ja odotusajat perusterveydenhuoltoon ovat aivan liian pitkiä.  Jotta voimme turvata tasavertaisen ja oikea-aikaisen hoitoonpääsyn, tarvitaan ripeitä toimia. 

Olemme kollegani Sari Sarkomaan kanssa jättäneet asiasta kirjallisen kysymyksen:

Minkälainen vaikutus on Toimiva Terveyskeskus-hankkeella ollut perusterveydenhuollon toimivuuteen ja hoitoonpääsyyn ? Miten hallitus huolehtii, että Toimiva terveyskeskus –ohjelman hyvät käytännöt juurtuvat terveyskeskusten toimintaan ? Mihin toimenpiteisiin aiotaan ryhtyä, jotta perusterveydenhoitojonot saadaan purettua?

  • 27.06.2013

Julkaisu arkisto