Julkaisut

Lenita Toivakka - Kuva Paula Myöhänen 2014

Keskusta kaivaa palkkakuoppaa naisille

Kokoomusnaisten puheenjohtaja, kansanedustaja Lenita Toivakan mukaan Keskusta kaivaa vaalilupauksillaan naisten palkkakuoppaa entistä syvemmälle. Toivakka ihmettelee Keskustan puheita, joiden mukaan kotihoidontukeen kaavaillut kiintiöt perutaan, jos Keskusta pääsee seuraavien vaalien jälkeen hallitukseen. Toivakka muistuttaa, että kotihoidontuen kiintiöimisellä kummankin vanhemman kesken halutaan parantaa nimenomaan naisten työmarkkina-asemaa.

”Keskustan äkkivääräasenne kotihoidontukeen kertoo siitä, että Keskusta haluaa säilyttää naisten ja miesten väliset palkka- ja eläke-erot, joissa merkittävänä syynä ovat naisten pitkät poissaolojaksot työelämästä. Pitkät poissaolojaksot ja kitsaampi palkkakehitys johtavat lopulta pieniin eläkkeisiin ja erityisesti iäkkäiden naisten köyhyyden lisääntymiseen,” Toivakka sanoo.

Toivakka muistuttaa, että kotihoidontuen jakamisen tavoitteena on mahdollistaa molempien vanhempien työssäkäynti ja lapsenhoito. Toivakan mielestä on tärkeää, että perhevapaajärjestelmää kehitetään edelleen perheille joustavampaan suuntaan Ruotsin järjestelmän tapaan ja perheiden valinnanmahdollisuuksia tuetaan. Toivakka muistuttaa kuitenkin, että tällä hetkellä kotihoidontukea käyttävät lähes yksinomaan naiset. Toivakan mukaan naiset ajautuvat usein pitkiksi ajoiksi kotihoidontuelle juuri siksi, että heidän asemansa työmarkkinoilla on jo ennestään heikko. Pitkien poissaolojen jälkeen paluu työelämään on entistä hankalampaa.

”Todellista valinnanvapautta ei ole se, että heikompi työmarkkina-asema ja heikompi taloudellinen tilanne ohjaavat juuri naiset kotihoidontuelle. Keskustan tavoite kotihoidontuen säilyttämisestä nykyisellään on samalla tavoite naisten heikomman työmarkkina-aseman säilyttämisestä. Ehkä Keskustan mielestä naisen paikka vielä nykyäänkin olisi kotona?” Toivakka kysyy.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kimmo Tiilikainen esittelemistä Keskustan vaalilupauksista uutisoi Helsingin Sanomat 13.2.2014.

  • 13.02.2014

Julkaisu arkisto