Julkaisut

Lenita Toivakka - Kuva Paula Myöhänen 2014

Huoli naisten palkoista ja eläkkeistä

Nasy – Naiset Yhdessä ry järjesti seminaarin Koti, työ ja EU Helsingissä viime lauantaina 15.3.2014. Seminaarin alustajina toimivat kansanedustaja Sari Sarkomaa ja eurovaaliehdokas Aura Salla. Seminaarin jälkeen pidettiin yhdistyksen vuosikokous.

Vuosikokous valitsi yksimielisesti kansanedustaja Lenita Toivakan jatkamaan Nasy – Naiset Yhdessä ry:n puheenjohtajana. Työ sosiaalisen lomatoiminnan järjestämiseksi levon ja virkistyksen tarpeessa oleville kansalaisille jatkuu.

Vuosikokouksen kannanotto:

Nasy – Naiset Yhdessä ry: Nainen, huolehdi eläkkeestäsi

Nasy – Naiset Yhdessä ry on huolissaan naisten palkoista ja eläketulojen kertymästä.

”Keskustelua on käyty siitä, että naisen ja miehen euro ei ole sama - yhä enemmän pitää puhua myös siitä, että naisen eläke jää miehiä alhaisemmaksi. Kyse on merkittävästä asiasta niin tasa-arvon kuin kansantaloudenkin näkökulmasta”, sanoo yhdistyksen puheenjohtaja, kansanedustaja Lenita Toivakka.

Hän korostaa, että 23-52-vuotiaiden naisten työura on noin kaksi vuotta lyhyempi ja euro lähes viidenneksen heikompi kuin miehillä. Eläkekin jää noin neljänneksen miehiä jälkeen. Merkittävimmät erot syntyvät naisten kotona viettämien, monesti lasten hoitoon vietettyjen vuosien aikana.

”Tarvitsemme kaikkien työpanosta, jotta talouden tasapainottaminen on mahdollista. Etenkin nuorten naisten työmarkkina-asemaa parannetaan vanhemmuuden taakan ja kustannusten tasapuolisemmalla jakamisella. Työelämä, perhevapaat sekä lastenhoidon järjestämistä tulee joustavoittaa ja kotihoidontuki jakaa tasan isän ja äidin kesken. Rakenteet pitää luoda sellaisiksi, että jokainen perhe voi tehdä itselleen parhaat ratkaisut. Yhtä tärkeää on myös yleisen asenneilmapiirin muutos”, painottaa Toivakka.

Samalla hän kannustaa naisia aktiivisuuteen oman asemansa parantamiseksi. ”Kotiin tuleva vuosittainen kirje eläkkeen suuruudesta ei aina hymyilytä, mutta sen pitäisi myös herättää huolehtimaan omasta tulevaisuudesta. Naisia tulisikin kannustaa osa-aikaiseen työhön, jos kokopäivätyö lasten ollessa pieniä ei houkuta”.

  • 19.03.2014

Julkaisu arkisto