Julkaisut

Lenita Toivakka - Kuva Paula Myöhänen 2014

Viisi toivetta Etelä-Savon puolesta

Tänä vuonna olemme uudenlaisten haasteiden edessä. Tarvitsemme rohkeutta viedä eteenpäin uudistuksia, jotta voimme pitää lupauksemme huolenpidosta ja hyvinvoinnista. Tarvitsemme ehdottomasti lisää työtä, pidempiä työuria ja sitä, että yhä useampi työkykyinen ja työhaluinen pääsee mukaan työelämään.

Suomi tarvitsee lisää työpaikkoja, yrityksiä ja yrittäjiä. Nykymenolla rahamme eivät riitä kaikkeen. Vuoden 2013 on oltava työntekoon, kasvuun ja kilpailukykyyn panostamisen vuosi. Mitä paremmin onnistumme tässä, sitä vähemmän tarvitsemme hyvinvointiamme syöviä säästöjä ja kasvua syöviä veronkorotuksia.

Kaikki edellä mainittu on korostetun tärkeää pienessä, ikääntyvässä maakunnassamme. Meidän tulisikin kulkea uudistusten etujoukoissa. Haluaisinkin esittää eteläsavolaisille viisi toivetta.

1. Lisää palveluja turvaavia kuntaliitoksia. Maakunnassa on oma-aloitteisesti sovittu kuntaliitoksista Mikkelin ja Savonlinnan seuduilla. Ne ovat keino hillitä kustannusten kasvua ja käyttää veroeuroja viisaammin palveluihin. Kunnalla on oltava myös varaa elinvoimansa kehittämiseen. On tärkeää, että kuntaliitokset tehdään hyvässä hengessä ja sopimuksia kunnioittaen, ei pakolla.

2. Nuorten yhteiskuntatakuu astui voimaan vuoden alusta. Sen tarkoitus on turvata jokaiselle nuorelle opiskelu-, harjoittelu tai työpaikka. Heinäkuussa astuu voimaan myös vanhuspalvelulaki. Sen tarkoitus on turvata ikäihmiselle yksilöllinen hoiva, tuoda turvaa arkeen ja puuttua ikärasismiin. Molemmat uudistukset ovat hienoja ja erittäin tarpeellisia. Se miten lain henki toteutuu kunnissa, on kuntien päättäjien ja virkamiesten vastuulla. Toivon, että molemmat uudistukset toteutetaan inhimillisellä ja taloudellisesti kestävällä tavalla.

3. Laadukkaat terveyspalvelut kuuluvat maakuntaamme, myös erikoissairaanhoidon vaativampi ympärivuorokautinen päivystys. Kunnilla ei yksinkertaisesti ole varaa maksaa miljoonia enemmän terveyspalveluista kuin muualla Suomessa. Itä-Savossa tilanne on kestämättömällä pohjalla. Toivon viisautta ja yhteistyökykyä.

4. Maakunta tarvitsee lisää työpaikkoja. Yrittäjämyönteinen ilmapiiri houkuttelee uusia yrittäjiä ja investointeja. Yrittäjän on voitava kokea kunta kumppanina, ei kampittajana. Kuntapäättäjillä on valtavan suuri vastuu yrittäjämyönteisen ilmapiirin luomisessa. Siihen tarvitaan aktiivisuutta ja yrittäjien kuuntelua.

5. Vaikka maakuntamme on pieni, meillä on valtavia mahdollisuuksia. Sijaintimme pääkaupunkiseudun ja Venäjän läheisyydessä on vielä hyödyntämättä. Osaamista ja luonnonvaroja riittää. Tarvitsemme lisää positiivisuutta, rohkeutta ja uskoa itseemme. Tarvitsemme viisautta ja yksituumaisuutta. Maakunnan sisäinen eripura syö hyvinvointiamme ja heikentää edunvalvontaamme. Nyt tarvitaankin aivan uudenlaista 2020-luvulle päivitettyä yhteistyötä!

  • 14.01.2013

Julkaisu arkisto