Julkaisut

Lenita Toivakka - Kuva Paula Myöhänen 2014

Nuoret eivät tunne yhteiskuntatakuuta

Kokoomusnaisten puheenjohtaja, kansanedustaja Lenita Toivakka on huolissaan siitä, että kuukauden päästä koulunsa päättäville nuorille ei ole mitään seurantaa heidän sijoittumisestaan koulun jälkeen elleivät he ole elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskusten tukitoimenpiteiden piirissä. Toivakka muistuttaa, että opintojen nivelvaiheisiin liittyy suurin riski pudota yhteiskunnan turvaverkon ulkopuolelle.  Hän on erityisen huolissaan siitä, etteivät nuoret itse ole tietoisia omista mahdollisuuksistaan ja oikeuksistaan saada tukea eivätkä siksi osaa myöskään niistä kysyä.

”Suurin osa niistä nuorista, jotka kipeimmin tarvitsisivat yhteiskuntatakuun lupausta, eivät näy missään tilastoissa. Nämä nuoret eivät ole opiskelemassa, työssä, tukitoimenpiteiden parissa tai rekisteröityneet edes työttömiksi työnhakijoiksi. Me emme siis tarkalleen tiedä, keitä nämä nuoret ovat, joista olemme luvanneet pitää huolta,” Toivakka sanoo.

Toivakan mukaan nuorisotakuun toteuttaminen vaatii selkeää vastuunjakoa ja tiiviimpää yhteistyötä eri viranomaisten välillä sekä sujuvampaa tiedonkulkua. Toivakka esittää tiedonkulun esteiden poistamiseksi sieppari-järjestelmän luomista Suomeen. Sieppari-järjestelmän avulla syrjäytymisvaarassa olevat nuoret voitaisiin tunnistaa nykyistä aikaisemmin, kun eri tahot voisivat samaan järjestelmään raportoida nuorten vaikeuksista kuten pinnaamisesta ja rikkomuksista. Toistuvista vaikeuksista menisi tieto viranomaisille, nuorille ja nuorten vanhemmille.

”Järjestelmän kiistaton etu olisi se, että nuoria ei lähdetä etsimään nuorisotakuun piiriin vasta, kun he ovat pudonneet turvaverkkojen ja tilastojen ulkopuolelle vaan syrjäytymisvaara voitaisiin tunnistaa ja tukea antaa nykyistä aiemmin,” Toivakka sanoo.

  • 26.04.2013

Julkaisu arkisto