Julkaisut

Lenita Toivakka - Kuva Paula Myöhänen 2014

Lapsilisät sidottiin indeksiin

Eduskunta hyväksyi tällä viikolla lainmuutoksen, jossa ensi vuodesta lähtien lapsilisän ohella alimmat sairaus-, äitiys-, isyys- ja vanhempainrahat sekä lasten kotihoidon tuki ja yksityisen hoidon tuki sidottiin kuluttajahintojen muutosta seuraavaan kansaneläkeindeksiin. Jatkossa näiden etuuksien taso ei jää enää jälkeen hintojen noustessa.

Takuueläke ja lapsilisien sitominen indeksiin ovat nykyisessä taloudellisessa tilanteessa merkittäviä arvovalintoja lapsiperheiden ja eläkkeensaajien aseman parantamiseksi. Hallitus on halunnut tehdä pysyviä parannuksia pienituloisten eläkeläisten ja lapsiperheiden hyväksi, mikä korostaa hallituksen tekevän edeltäjiään sosiaalisesti oikeudenmukaisempaa ja vastuullisempaa linjaa.

  • 12.11.2010

Julkaisu arkisto