Julkaisut

Lenita Toivakka - Kuva Paula Myöhänen 2014

Maakunnallinen ryhmä pohtimaan nuorten hyvinvointia

Maakunnan väestökato  on todellinen haaste. Syntyvyys on kääntynyt nousuun, mutta silti muuttotappio nousi vuoden 2009 tasolle. Suurin merkitys on 15-24-vuotiaiden ikäryhmällä eli opiskeluikäisillä. Suuri joukko nuoria on syrjäytynyt, vailla työ- tai opiskelupaikkaa. Osa ei näy missään tilastoissa edes työnhakijoina. Nopeimmin ikääntyvässä maakunnassa meillä ei ole tähän varaa.Ei yhteenkään syrjäytyneeseen nuoreen.

Valtio panostaa nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn ja monissa kunnissa tehdään työtä nuorten hyväksi. Maakunnassa kuitenkin tarvitaan laajemmat talkoot nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn.Esitin eilen maakuntavaltuuston puheenjohtajana maakunnallisen ryhmän perustamista.

Esitys sai kannatusta yli puoluerajojen.  Mukaan ns. hyvinvoinnin kumppanuuspöytään koottaisiin kaikki toimijat niin julkisella että yksityisellä sektorilla, oppilaitokset, järjestöt, puolustusvoimat yms. Yhdistetään voimat tämän tärkeän tavoitteen puolesta ja lisätään tiedonkulkua eri toimijoiden välillä nuorten auttamiseksi.  Asenteiden on muututtava, ja kynnyksen oltava matalampi, kun apua tarvitaan ja tarjotaan. Välitetään enemmän nuoristamme ja annetaan sen näkyä.

  • 29.05.2012

Julkaisu arkisto