Julkaisut

Lenita Toivakka - Kuva Paula Myöhänen 2014

Turvataan palvelut lähellä kotia

Kansanedustaja, maakuntavaltuuston puheenjohtaja Lenita Toivakka (kok) kannustaa eteläsavolaisia kuntia aitoon ja laajaan yhteistyöhön palvelujen turvaamiseksi. On tärkeää, että kaikki tarjolla oleva tieto hankitaan ja lähdetään kuntaliitosselvityksiin.

Heinävedellä yhteistyösuuntia on useampi, siksi on tärkeää että selvitykset tehdään huolellisesti. Selvitystulosten pohjalta voidaan rakentaa tosiasioihin perustuen ja kauaskantoinen hyvinvointisuunnitelma kuntalaisten tärkeimpien palvelujen kehittämiseksi ja laadun turvaamiseksi.

Erityisen tärkeänä Toivakka pitää perusterveydenhuollon lähipalvelujen kuten terveysaseman, vanhustenhoivan, kouluterveyshuollon, laadun turvaamista. Kun perusterveydenhuolto toimii ja lähipalveluihin on matala kynnys, kallimmaan erikoissairaanhoidon tarve vähenee.

Palvelut voidaan turvata vain jos seudun elinvoima on riittävän vahva. Suurempi alue mahdollistaa panostukset myös yritysten toimintaympäristön kehittämiseen ja uusien työpaikkojen luomiseen. Kuntaliitoksen ja rakentavan yhteistyön avulla kaikenikäisillä kuntalaisilla onkin edelleen aito mahdollisuus asua, elää ja tehdä työtä omalla rakkaalla kotiseudullaan.

Valtioneuvoston lopullinen esitys sosiaali- ja terveysuudistuksesta saadaan tämän kuun lopulla. Kuntien kannattaa lähteä mukaan etukenossa ja saada täysi hyöty oman seutunsa palvelujen turvaamiseen.

Toivakka vieraili viikonloppuna Heinäveden kokoomusyhdistyksen syyskokouksessa.

  • 09.11.2013

Julkaisu arkisto