Julkaisut

Lenita Toivakka - Kuva Paula Myöhänen 2014

Turvallinen Lapsuus -seminaari Mikkelissä

Osallistun tänään Mikkelin ammattikorkekoululla järjestettävään seminaarin. Aiheena on turvallinen lapsuus. Luvassa on painavaa asiaa tärkeästä aiheesta.

Seminaarissa keskitytään lapsen asemaan perheväkivallan keskellä. Lapsen kuuleminen ja avuntarve usein ohitetaan. Seminaarissa aihetta avaavat asiantuntijat Minna Juutilainen THL:stä ja. Minna Rytkönen. Seminaarin päätteksi on kuntavaaliehdokkaisen paneeli.

Turvallisen elämä ja elinympäristön tulisi olla kaikille itsestäänselvyys - näin ei kuitenkaan aina ole. Monet löytävät turvaa kotinsa suojista, mutta liian monelle turvattomuus on läsnä myös kotona. Erityisesti lapsen asema perheväkivaltatilanteessa on huolestuttava.

Väkivallalla voi olla merkittäviä vaikutuksia yksilön kehitykselle. Sen kitkemiseen, mutta myös sitä kokeneiden tukemiseen on panostettava.

Olen tehnyt asiasta kirjallisen kysymyksen. Voit lukea kysymykseni sekä ministeri Guzenina-Richardsonin vastauksen tästä. Lainsäädännössämme perheväkivaltaa todistanutta lasta ei tunnisteta uhriksi, kuten esimerkiksi Ruotsissa. Tähän liittyen, valmistelen lakialoitetta lapsen aseman parantamiseksi perheväkivaltatilanteessa.

Kuitenkaan pelkästään rahalla ei pystytä luomaan sellaista viranomaisten verkkoa, joka voisi yksinään luoda turvallisuutta yhteiskunnassa. Turvallisuutta on mahdoton täysin ulkoistaa yhteiskunnalle. Tarvitaan myös meidän kaikkien välittämistä ja toimia. Meidän pitää uskaltaa puuttua. Joskus se ei vaadi kuin että kysymme "Mitä sinulle kuuluu?"

  • 15.10.2012

Julkaisu arkisto