Julkaisut

Lenita Toivakka - Kuva Paula Myöhänen 2014

Vappupuheeni Kokoomusjuhlassa Mikkelissä

Oikein hyvää vappua, hyvät ystävät!

on hienoa olla täällä Suomen parhaassa kaupunkikeskustassa viettämässä vappua. Kuusi vuotta sitten täältä Kirkkopuistosta alkanut Mikkelin kehittäminen on kahden kauppakeskuksen, toriparkin ja uudistuneen torin myötä noussut tasolle, joka on valtakunnallisesti arvostettu ja palkittu. Suomen paras kaupunkikeskusta on meidän käytettävissämme ja ihailtavissamme joka päivä.  Tätä kelpaa esitellä ympäri vuoden vieraille ja matkailijoille. Olemme päässeet hyvään vauhtiin, jota ei kannata pysäyttää. Seuraavaksi suuntana on satama ja Saimaa, joka on vielä täällä Mikkelissä hyödyntämätön suuri mahdollisuus.

Hyvät naiset ja miehet,

vappu on työn juhla ja kokoomuksen viesti vappunakin on kirkas: maakunta ja Suomi ei menesty tulevina vuosina kuin ahkeruudella, yrittämällä ja työtä tekemällä. Tarvitaan toivoa, uskoa tulevaisuuteen ja toimeliaisuutta – hyväksi koettua reseptiä ei tarvitse muuttaa.

Jyrki Kataisen hallitus näytti tuoreen kehysriihen päätöksillä, että se on vahvasti toimintakykyinen ja valmis katkaisemaan Suomen velkaantumiskehityksen. Säästöt ja veronkorotuspäätökset ovat vaikeita, mutta välttämättömiä. Julkisen talouden taakkaa ei pidä heittää tulevien sukupolvien kannettavaksi.

Vain säästämällä ja veroja korottamalla talous ei kohene. Kehysriihen parasta antia ovat vahvat panostukset uuden kasvun ja työllisyyden luomiseksi sekä pk-yrittäjyyden tukemiseksi suunnatut vahvat toimet. Taloudellisesti haastavina aikoina yrityksiä on kannustettava kasvamaan, kansainvälistymään ja luomaan uusia työpaikkoja. Kannustavia toimenpiteitä tarvitaan toki jatkossa lisää, sillä uudet työpaikat syntyvät nimenomaan pk-yrityksiin.

Toinen tärkeä arvoviesti on hallituksen voimakas satsaus nuoriin. Suomessa ei ole varaa yhteenkään syrjäytyneeseen nuoreen. Silti liian suuri joukko nuoria eri syistä on tälläkin hetkellä tavoittamattomissa koulutuksen ja työelämän ulkopuolella, ei edes työnhakijoina. Suomi elää tulevista sukupolvistaan, siksi onkin oikeudenmukaista että nuoria kannustetaan opiskelemaan, työharjoittelupaikkoihin ja työpajoihin runsaalla sadalla miljoonalla lisäeurolla vuodessa. Myös yritysten on aktiivisemmin osallistuttava talkoisiin nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Kotien ja läheisten vastuu on myös merkittävä.  Sekä lisärahoitus nuorille että kasvupanostukset ovat merkittäviä summia muutoin säästöpainotteisessa ajassa. Näillä ratkaisuilla tuetaan Kokoomukselle tärkeää työnteon viestiä.

Hyvä vappua juhliva väki,

oppositio on kunnostautunut, hallituksen arvostelijana. Välikysymyksiä tehtaillaan melkein viikoittain, aiheesta kuin aiheesta. Keskusta ei tee uusia avauksia vaan lyö vain jarruja ja vaikuttaakin siltä, että edelleen oppositioroolia haetaan kiivaasti.  Rakentavat esitykset ja vaihtoehdot puuttuvat ja keskustassa aika menee sisäiseen vatulointiin.  Kritiikki hallituksen suuntaan on rajua niissäkin asioissa, joissa yhteistä näkemystä aiemmin on ollut. Kiviniemen kuntauudistuskritiikki ei ole uskottavaa, kun muistaa puolueen itse aloittaneen vuosia sitten uudistustyön palvelujen turvaamiseksi. Keskusta ei oppositiossa ollessaan ajattele kuntalaisten parasta vaan leikkii tulella vastustaessaan kuntauudistusta.  Onko syynä oman edun tavoittelu ja populismi kuntavaalien alla?

Toisen oppositiopuolueen edustajat, perussuomalaiset, ovat keskittyneet tekemään muuta kuin kansanedustajatyötään. Puolueen energia ja aika menee erilaisten tempausten selvittelyyn ja selittelyyn. Tämä voi huvittaa iltapäivälehtiä lukiessa, mutta vakavasti, tätäkö äänestäjät ovat halunneet? Myös perussuomalaisten eurokriittisyys on helppo tapa tehdä politiikkaa, mutta kuluneen vuoden aikana todelliset vaihtoehdot ovat jääneet kuulematta.

Tällä hetkellä kokoomusjohtoinen hallitus on ainoa, joka pystyy tekemään Suomen ja suomalaisten kannalta oikeaa ja kestävää politiikkaa.  Suomen talous on rakennettu avoimen talouden ja kansainvälisen kaupan varaan. Taloutemme kasvu tulee ulkomaankaupasta. Myös sivistyksemme, kulttuurimme ja kansallinen turvallisuutemme tarvitsee kansainvälisyyttä. Vuosi sitten vaaleissa vastakkain olivat erilaiset näkemykset Suomen tavasta hoitaa kansainvälisiä asioita. Me poliitikot olemme kantamassa vastuuta, emmekä tunkemassa päätä pensaaseen. Siksi vaikeissakin tilanteissa on kannettava vastuuta ja tehtävä Suomen kannalta oikeita päätöksiä, mielipiteiden ei voi antaa pyöriä kuin tuuliviiri poliittisten suhdanteiden vaihtuessa. Peruuttamalla ei pääse kuin menneisyyteen.

Hyvät kuulijat,

viime viikkoina mediassa on keskusteltu runsaasti oikeudenmukaisuudesta ja tasa-arvosta. Syystäkin tuntuu siltä, että suomalaisten kokemaa käsitystä kohtuullisuudesta on viime aikoina loukattu. Viime aikojen tapahtumia seuratessa tuntuu, että huippujohtajat elävät lasikuvun sisällä etäällä muusta yhteiskunnasta. Vastuullisen markkinatalouden ja oikeudenmukaisuuden periaatteet ovat hämärtyneet, kun johtajien palkat, erorahat ja eläkkeet ovat kohonneet aivan omiin suomalaiselle yhteiskunnalle aiemmin vieraisiin sfääreihin. Näiden johtajien peruspalkka on jo reilusti – yleensä moninkertaisesti -  suurempi kuin esimerkiksi Suomen pääministerin palkka. Lyhytnäköinen henkilökohtainen ahneus on mennyt yritysyhteisön pitkäjänteisen hyvinvoinnin edelle. Näin ei voi jatkua. On päivän selvää, että perinteinen Hyvä Veli-verkosto on ajautunut tiensä päähän. Yhteiskunnan ja yrityselämän arvojen ja arvostuksen palauttamiseksi tarvitaan laajempi osaajien joukko. Uskon, että perinteinen kohtuuden yhteiskunta, jossa yrittämiseen, työntekoon ja menestymiseen kannustetaan terveesti, on kaikkien suomalaisten – myös suurituloisimpien – yhteinen etu. Kyse on myös Suomen pärjäämisestä ja kilpailukyvyn  parantamisesta. 

Hyvät vapun juhlijat,

Etelä-Savon maakunnalla on kaikki mahdollisuudet menestyä, kunhan suuntaamme katseemme eteenpäin ja tarjolla oleviin mahdollisuuksiin.  Kuntauudistus on maakunnassa nähty välttämättömänä. Kuntaliitoksia on jo toteutunut Savonlinnan seudulla ja toivottavasti näin päätetään vielä tällä viikolla myös täällä Mikkelin seudulla. Useimmat eteläsavolaiset kunnat suhtautuvat positiivisesti ministeriön esittämään kuntajakoselvitykseen. Kuntarakenteemme on ehdottomasti uudistuttava, jotta voimme turvata palvelut ja vahvistaa elinkeinopolitiikkaamme ja elinvoimaamme. Meidän päättäjien on rehellisesti tunnustettava tosiasiat ja muistettava, että meidät on valittu tekemään kuntalaisten kannalta oikeita ja vastuullisia päätöksiä.

Vaalipiiriuudistus on positiivinen mahdollisuus maakunnalle. Läheisempi yhteistyö Etelä-Karjalan ja Kymen kanssa on meille hyödyllinen. Maakuntia yhdistää mm. matkailu, vapaa-ajanasutus, korkeakoulutus ja Venäjä. Vaalipiirimuutos ei todellakaan huononna tilannettamme vaan päinvastoin avaa meille uusia ovia. Tässäkin asiassa toki saamme riitoja aikaan, jos lähdemme riitaa haastamaan.

Valitettavasti viime aikoina Etelä-Savossa on ollut riidan lietsomisen ja valittamisen henkeä. Yhteistyön rakentamisen sijaan itse provosoimme ja aiheutamme ristiriitoja. Pienen maakunnan ei kannata ryhtyä katutappelijaksi vaan meidän on rakentavalla yhteistyöllä edistettävä maakunnan parasta.

Hyvät kuulijat,

Viitostie on maakunnan edunvalvonnan kärkihankkeita ja sen eteen teemme töitä kovasti. Lusi-Mikkeli valmistui viime vuoden marraskuussa. Tuoreessa kehysriihessä varmistettiin heti jatko ja Mikkelin kohdan rakentaminen. Kun tiesuunnitelma Mikkelin ja Juvan välillä viimein ensi kesänä valmistuu, on maakunnassa valmius aloittaa jatkorakentaminen heti, kun talouden edellytykset sen sallivat. Maakunnan keskeneräisten tiehankkeiden, Viitostien ja Savonlinnan rinnakkaisväylän, on mentävä uusien hankkeiden edelle.

Mikkelin seudun hyvä tulevaisuus rakentuu muuhunkin kuin viitostiehen! Osaaminen ja sen vahvistaminen on mitä tärkeintä tulevaisuustyötä. Perinteiset alat ovat monin paikoin haastavassa tilanteessa ja on hienoa, että Mikkelin seudulle on syntynyt vahvoja valtakunnan tason kärkiosaamisalueita.

Turvallisuus, ympäristötekniikka ja ympäristöturvallisuus  ovat Mikkelin seudun omaa tärkeää osaamista. Professori Mika Sillanpään johtama Lappeenrannan Yliopiston ympäristökemian Mikkelin laboratorio on saanut kansainvälistä arvostusta ja tunnustusta ja tekee korkeatasoista tutkimusta ympäristöturvallisuuden edistämiseksi. Yliopistokeskuksen merkitys Mikkelin seudulle on todella suuri.

Luomu-instituutti on saamassa aloitusrahaa. Pirjo Siiskosen hyvän työn pohjalta kokoomuslaisen maatalousministeri Jari Koskisen on helppo tehdä puoltava päätös aloitusrahoitukselle.  Maakunnassa jo 80-luvulta asti luonnonmukaisen viljelyn kehittämiseksi tehty työ saa vahvaa valtakunnallista tunnustusta ja euroja.

Sähköiseen arkistointiin ja digitointiin panostaminen on kannattanut. Päätös uudesta keskusarkistosta Mikkeliin tehtiin edellisen hallituksen aikaan kokoomusministeri Virkkusen toimesta ja on tärkeää, että suunnitellun aikataulun mukaan edetään myös uuden opetusministerin aikana . Muutto Mikkeliin voisi toteutua vuoden 2017 jälkeen, jonka jälkeen kaikki  keskusarkiston jatkorakentaminen keskitetään Mikkeliin.

Hyvä Porvarivappua juhliva väki,

Maakunta tarvitsee näitä positiivisia tekoja ja toimijoita. Meillä ei ole mitään syytä vaipua valitukseen ja vähättelyyn. Eteläsavolainen itsetunto lähtee omista ajatuksistamme ja teoistamme.  Maakunnan ja koko Suomen tulevaisuus luodaan tämän päivän työllä. Näin jääkiekon kotikisojen alla, voisimme ottaa esimerkkiä maajoukkueestamme, joka tavoittelee menestystä yhteistyöllä ja jokaisen joukkueen jäsenen omilla vahvuuksilla.  ”Meidän peli” on kiekkomaajoukkueen teema ja täällä Etelä-Savon maakunnassa pitäisi myös löytää yhteinen ” meidän peli”.

Tänään vietetään suomalaisen työn juhlaa. Suomalainen työ on se, millä aiemmat sukupolvet ovat hyvinvointimme rakentaneet. Sitä voimme arvostaa parhaiten tekemällä oman työmme yhteisen hyvän eteen mahdollisimman hyvin.

Tänään on erinomainen syy kohottaa malja hyvälle suomalaiselle työlle! Hauskaa vappua ja aurinkoista kevättä kaikille!

    

  • 01.05.2012

Julkaisu arkisto