Julkaisut

Lenita Toivakka - Kuva Paula Myöhänen 2014

Etelä-Savon Kokoomusnaiset kannattavat hyvinvointiyhteiskunnan turvaamista

Etelä-Savon Kokoomusnaiset kannattavat hyvinvointiyhteiskunnan turvaamista

Etelä-Savon Kokoomusnaiset kannattavat hallituksen valmistelemaa kuntauudistusta. Kuntauudistus on nähtävä mahdollisuutena ja ennakoivaa kykyä osoittavana kuntarakennetta eheyttävänä työnä. Kokoomusnaisten mielestä niissä kunnissa, joissa yli puolet palveluista ostetaan toiselta kunnalta tai kuntayhtymältä, tulisi käynnistää kuntauudistuksen suunnittelu.  Kaikkien kuntien tulisi kriittisesti arvioida, millaiset mahdollisuudet niillä on tulevaisuudessa tuottaa itsenäisesti palvelunsa.

Kuntauudistuksessa on tarkoitus ottaa huomioon alueiden erilaisuus, kuten kasvukeskukset, harva asutus, pitkät etäisyydet, saaristoisuus ja kielelliset olosuhteet selvittämällä kullekin alueella tarkoituksenmukainen kunta- ja palvelurakenne. Uudistuksen tavoitteena ei ole palveluiden ja asukkaiden keskittäminen, vaan hyvinvointiyhteiskunnan turvaaminen.

”Kun pelkää muutosta, odottaa sen huonontavan asioita. Kun toivoo muutosta, odottaa sen parantavan asioita.” Kokoomusnaisten puheenjohtajan Lenita Toivakan mielestä kyse on yleisestä ilmapiiristä ja asennoitumisesta kuntauudistukseen.

Etelä-Savon Kokoomusnaiset kannustavat kuntia rohkeuteen tehdä vaikeitakin ratkaisuja laadukkaiden, yhdenvertaisten kunnallisten palvelujen ja talouden turvaamiseksi tulevaisuudessa. Tavoitteena tulee olla laajan yhteisymmärryksen hakeminen kuntauudistuksesta ja sen toteuttaminen lähidemokratiaa kunnioittaen.

Nyt täytyy toimia, ja nähdä kuntauudistus koko Suomea yhdistävänä tekijänä.
 

  • 20.02.2012

Julkaisu arkisto