Julkaisut

Lenita Toivakka - Kuva Paula Myöhänen 2014

Toivakka: SDP:n käsitys koulutuksen tasa-arvosta on kummallinen

Kokoomuksen Lenita Toivakka kummeksuu SDP:n intoa ampua alas perusopetuksen uudistustyötä. ”Eivätkö demarit halua lisätä koulutuksen alueellista tasa-arvoa?" Toivakka ihmettelee SDP:n linjaa, sillä nykytilanne on monen koululaisen kannalta kestämätön. "Oppilaan saama opetus asuinpaikkakunnasta riippuen voi olla kouluvuosien aikana jopa 500 oppituntia vähemmän", Toivakka huolehtii.

Toivakan mukaan peruskoulun on annettava hyvät eväät elämään kaikille suomalaisille lapsille. Erilaisten oppijoiden on saatava koulupäiväänsä onnistumisen tunteita. "Tämä on tärkeää myös kouluviihtyvyyden lisäämisen kannalta", Toivakka painottaa. Taito- ja taideaineiden lisääminen tuo arkeen luovuutta ja liikunta auttaa jaksamaan. Toivakka korostaa, että perusopetuksen laadusta ei saa tinkiä. "Meidän on jatkuvasti vaalittava ja kehitettävä maailmallakin kiitosta saanutta suomalaista peruskoulua", Toivakka painottaa.

Tasa-arvon kannalta myös kielten opetusten lisääminen tulee tarpeeseen. "Jokaisella lapsella on oltava oikeus monipuolisiin kieliopintoihin, sillä kielitaidon merkitys korostuu tulevaisuuden työelämässä. Tarvitsemme muitakin kieliä kuin englantia, Toivakka korostaa." Suomi ei aidosti kansainvälisty, jos kielten osaajia ei jatkossa löydy. "Keskeistä on pohtia keinoja, joilla lapset saadaan innostumaan kielten opiskelusta ja myös valinnaisista kieliopinnoista", Toivakka toteaa.

Hallitukseen iltakouluun Kesärannassa osallistunut Toivakka piti erinomaisena ilmapiiriä, joka hallituspuolueiden välillä vallitsi. Tavoitteet ovat kaikilla yhteiset. ”Yksi perusopetusuudistuksen tärkeimmistä tavoitteista on oppilaiden ja koulujen välisen tasa-arvon edistäminen", Toivakka kiittelee.

  • 29.10.2010

Julkaisu arkisto