Julkaisut

Lenita Toivakka - Kuva Paula Myöhänen 2014

Yhtäkään nuorta ei saa jättää yksin

Olin tänään panelistina nuorten yhteiskuntatakuuta käsittelevässä seminaarissa Mikkelin ammattikorkeakoululla. 

Ensi vuoden valtion budjettiin varattu 60 miljoona euroa nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamiseksi on vastuullinen päätös. Myös työllisyyden edistämiseen ja koulutukseen tehdyt panostukset ovat parasta tulevaisuuden suunnittelua. Maakuntaan tulevat määrärahat kasvavat viime vuoteen verrattuna huomattavasti.

Erityisen tyytyväinen täytyy Etelä-Savossa nuorten eteen jo tehdystä työstä. Nuorille suunnattuja palveluita on tarjottu jo useamman vuoden ajan, ja tulevaisuudessa niitä tehostetaan entisestään. Tärkeää on kohdata jokainen nuori ainutkertaisena yksilönä. Myös nuorille suunnattujen palvelujen on oltava yksilöllisiä ja nuorten osallisuutta tukevia.

Nyt on tärkeää jatkaa tätä hyvää työtä. Haasteena onkin miten tukea tarvitsevat nuoret ja heille suunnatut palvelut saadaan kohtaamaan. Tärkeää on myös varmistaa nuorten kanssa toimivien tahojen yhteistyön sekä tukipalveluiden, kuten oppilashuollon, mielenterveyspalvelujen ja päihdepalvelujen toimivuus. Valtakunnallisella sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksella on vahvistettava myös näitä palveluita.

Meillä on hyvät mahdollisuudet onnistua nuorten yhteiskuntatakuun toimeenpanossa. Nuoret itse korostavat oppisopimuskoulutuksen ja työssäoppimisen merkitystä. Edelleen onkin kehitettävä yhteistyötä paikallisten yritysten kanssa näiden lisäämiseksi. Vastuu nuorista on meillä kaikilla, myös nuorilla itsellään.

  • 08.10.2012

Julkaisu arkisto