Julkaisut

Lenita Toivakka - Kuva Paula Myöhänen 2014

Etuuksien maksua järkevöitetään

Eduskunta saa huomenna keskiviikkona käsittelyyn ministeri Risikon antaman hallituksen esityksen koskien sairaus- ja vanhempainetuuksia. Yksinkertaisilla päätöksillä järkevöitetään etuuksien maksua ja listään tasa-arvoa yhteiskunnassa. Hyvä ja kannatettava esitys hallitukselta.

Esityksessä ehdotetaan, että päätoiminen opiskelija voisi sairauspäivärahakauden aikana opiskella vähäisessä määrässä. Nykyään sairauspäivärahaa saadessaan opiskelija ei voi suorittaa opintoja. Uudistus edistää opintojen etenemistä ja valmistumista ja työelämään siirtymistä.  

Samalla esitetään, että vanhemmalla olisi oikeus erityishoitorahaan lapsen kouluopetukseen tai päivähoitoon palaamisen ajalta vaikean sairauden hoidon ollessa yhä kesken. Nykyään erityishoitorahaa saa vain lapsen kotihoidon ajalta.

Lisäksi lainmuutoksen myötä isällä olisi, samoin kuin äidillä jo nykyisin, oikeus vanhempainrahaan, jos hän on samaan aikaan ansiotyössä tai opiskelee päätoimisesti ja saa opintorahaa. 

Vanhempainrahan maksaminen olisi mahdollista lakkauttaa jo siitä hetkestä alkaen, kun lapsi on lastensuojelulain nojalla päätetty kiireellisesti sijoittaa. Nykyään vanhempainrahaa saatetaan maksaa pitkiäkin aikoja perusteettomasti vanhemmalle, joka ei enää hoida lastaan.

  • 20.05.2014

Julkaisu arkisto