Julkaisut

Lenita Toivakka - Kuva Paula Myöhänen 2014

Toivakka: Energiapaketti lisää hyvinvointia ja turvallisuutta

Energiapaketti on erinomainen osoitus sinivihreän hallituksen kyvystä viedä suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa tarmolla eteenpäin. Nyt tehtävät päätökset parantavat merkittävästi energiaomavaraisuuttamme sekä tukevat työllisyyttä, talouskasvua ja uusien teknologioiden kehittämistä. Energiapaketilla rakennetaan suomalaista hyvinvointia ja lisätään kansallista turvallisuutta.

"Uusiutuvan energian lisääminen parantaa maamme omavaraisuutta energian- ja sähköntuotannossa, luo uusia työpaikkoja ja investointeja eri puolelle Suomea, myös meille maakuntiin." iloitsee kansanedustaja Lenita Toivakka.

Energiapaketti on myös erittäin merkittävä harppaus kohti päästötöntä yhteiskuntaa. Ensisijaisia keinoja päästöjen vähentämiseksi tulee olla energiatehokkuuden lisääminen, energiansäästö, uusiutuvan energian lisääminen sekä ydinvoima. Kaikkia edellä mainittuja tarvitaan järkevän ja suomalaisille kohtuuhintaisen energiakokonaisuuden luomiseksi.

"Tulen äänestämään sekä järkevän uusiutuvan energiapaketin että kahden ydinvoimaluvan puolesta. Kannatan kokoomuksen ajamia järkivihreitä ja vastuullisia energiaratkaisuja.", toteaa Toivakka eduskuntaryhmänsä varapuheenjohtajana. Näillä vastuullisilla päätöksillä nostetaan Suomi taas kasvu-uralle talouskriisin jälkeen. Suomalainen hyvinvointiyhteiskunta tarvitsee yrityksiä, teollisuutta ja työpaikkoja.

Lenita Toivakka
gsm. 050 512 2928

  • 11.05.2010

Julkaisu arkisto