Julkaisut

Lenita Toivakka - Kuva Paula Myöhänen 2014

Yrittäjän sosiaaliturvaan tulossa parannuksia

Sosiaali- ja terveysvaliokunnassa käsitellään parhaillaan odotettua lakiesitystä yrittäjän työttömyysturvan parantamiseksi:

Kokoomuksen Toivakka: Yrittäjien sosiaaliturvaan tulossa parannuksia

Eduskunnan käsittelyssä on parhaillaan hallituksen esitys, jossa ehdotetaan yrittäjien sosiaaliturvaan parannuksia. Yrittäjien työttömyysturvaa koskevat muutokset liittyvät hallitusohjelman tavoitteisiin selkeyttää liiketoiminnan keskeytysmahdollisuutta ja poistaa yrittäjien ja palkansaajien sosiaaliturvan perusteettomia eroja.

- Lakiehdotuksessa yrittäjän ja hänen perheenjäsentensä oikeutta työttömyysturvaan parannetaan, Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Lenita Toivakka iloitsee. Toivakka on myös sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen.

Nykylainsäädännön mukaan päätoimisesti yritystoiminnasta työllistyneellä voi olla oikeus työttömyysetuuteen kun yritystoiminta on lopetettu, tai se on ollut keskeytyneenä vähintään neljä kuukautta. Säännöstöä liiketoiminnan alasajon osalta lievennetään.

- Uuden esityksen mukaan työttömyysturvalaissa ei enää esimerkiksi edellytettäisi toimitiloista sekä vaihto- ja käyttöomaisuudesta luopumista. Myös sivutoimisen työllistymisen määritelmään selkeytettäisiin, Toivakka kertoo.

Toinen keskeinen muutos on, että yrittäjän perheenjäsenelle samassa yrityksessä työskennellessä voidaan maksaa työttömyysetuutta lomautusajalta.

- Nykylain mukaan yrittäjän perheenjäsenelle ei makseta työttömyysetuutta lomautustilanteessa. Palkansaajana pidetty perheenjäsen on siis ollut eri asemassa yritysten muiden työntekijöiden kanssa. Uudistuksen mukaan etuutta voidaan maksaa, mikäli yritys lomauttaa muitakin työtekijöitä eikä perheenjäsenellä ole ollut määräysvaltaa yrityksessä, Toivakka sanoo.

Toivakka pitää erittäin hyvänä, että näissä asioissa edetään ja yrittäjien varsin vähäistä sosiaaliturvaa edistetään.

- Suunta on hyvä, mutta vielä on paljon tehtävää. Erityisesti nostaisin esiin yrittäjien työterveyshuollon parantamisen, josta olen tehnyt aloitteita eduskunnassa. Yrittäjiä tulisi kannustaa ennakoivasti huolehtimaan myös omasta terveydestään. Omasta kokemuksesta muistan, että se on usein yrittäjällä juuri se viimeinen asia, josta huolehditaan, Toivakka toteaa.

  • 17.11.2012

Julkaisu arkisto