Julkaisut

Lenita Toivakka - Kuva Paula Myöhänen 2014

Maakuntavaltuuston kokous Joroisilla

Maakuntavaltuustossa puhutaan Etelä-Savon kuntien taloustilanteesta. Viime vuoden tilinpäätökset ovat odotettua parempia Etelä-Savossa, suhteellisen hyviä yleiseen vaikeaan taloustilanteeseen nähden. Pahimmat uhkakuvat eivät toteutuneet pitkälti sen vuoksi, että valtio velkaantumalla loi puskuria kuntien suuntaan mm. kasvattamalla yhteisöveron kuntaosuutta ja Kela-maksun poistolla. Kuluva vuosi tulee olemaan vaikeampi, koska työllisyystilanne näkyy viiveellä verotulokertymässä.

  • 31.05.2010

Julkaisu arkisto