Julkaisut

Lenita Toivakka - Kuva Paula Myöhänen 2014

Vanhemmuuden kustannusten jatkuva selvittäminen ei enää riitä - päätöksiä!

Kokoomuksen Sarkomaa ja Toivakka: Vanhemmuuden kulut tasan, äitiriski tasan

Kokoomuksen kansanedustajat Sari Sarkomaa ja Lenita Toivakka katsovat, että rakennepakettipäätöksen yhteydessä tehty päätös vanhemmuuden kustannusten jakamisen selvittämisestä pitää viedä pidemmälle. Sarkomaa ja Toivakka alleviivaavat, että pelkkä vanhemmuuden kustannusten eri mallien jatkuva selvittäminen ei riitä vaan nyt on tehtävä päätöksiä.

”Vanhemmuuden kustannusten jakaminen kohtelisi yrityksiä tasapuolisemmin ja loisi edellytyksiä kasvulle. Pk-yritykset uskaltaisivat nykyistä paremmin palkata uusia työntekijöitä, kun taloudellinen riski pienenee.

"Kyse on ennen kaikkea yrittäjyyden edistämisestä. Kannustamme hallitusta erityisesti toimiin, joilla pk-yrittäjyyttä edistetään. Ratkaisu ei saa unohtua eikä sitä saa lykätä palkansaajajärjestöjen aktiivisuuden varaan. Hallituksen on oltava aloitteellinen, kannustettava työmarkkinajärjestöjä sovun löytämiseen asiassa ja tuotava esitys eduskuntaan tällä vaalikaudella."

"Yksi vauva maksaa äidin työnantajalle noin 12 000 euroa. Keskeisimmät kuluerät ovat raskaudesta johtuvat poissaolot, äitiyslomalla kertyvät lomarahat sekä sairaan lapsen hoitokulut. Vanhemmuudesta aiheutuvat kustannukset on joka tapauksessa jonkun maksettava. Se ”joku” on tällä hetkellä perhevapaita käyttävien naisten työnantajat."

"Raskaus ei ole työperäinen sairaus, eikä mikään muukaan työstä aiheutuva kustannus. Hyvä askel eteenpäin ”äitiriskin” kitkemisessä olisi kertakorvauksen maksaminen äidin työnantajalle, mikäli äiti palaa saman työnantajan palvelukseen raskauden ja perhevapaiden jälkeen. Kertakorvaus korvaisi vaikeasti laskettavia kustannuksia, kuten sijaisten rekrytointi ja perehdyttäminen. Lisäksi kannatettavaa on itsenäinen vanhempainvakuutus, joka toisi selkeästi esiin sen, millaisia kustannuksia vanhempainetuuksista työnantajalle ja palkansaajalle tulee."

  • 05.12.2013

Julkaisu arkisto