Julkaisut

Lenita Toivakka - Kuva Paula Myöhänen 2014

Kilpailukykyyn ja työllisyyteen panostettava!

Kehysriihestä on saatava päätöksiä Itä-Suomen kilpailukyvyn vahvistamiseksi. Valtatie 5 Mikkeli-Juva tiehanke on liikenne- ja viestintäministeriön tuoreen kilpailukykytutkimuksen mukaan hanke, jolla on merkittävää lisäarvoa Suomen kilpailukyvylle. Vt 5 on valtakunnallisesti tärkeä kuljetusreitti, joka parantaa raskaan liikenteen sujuvuutta sekä liikenneturvallisuutta. Viitostien Mikkeli-Juva osuuden peruskorjaus on saatava alkamaan jo tällä kehyskaudella. 

Itä-Suomen kehittämiseen, työllisyyteen ja kasvuun on saatava uusia paukkuja. Jatkossa uudet työpaikat syntyvät pääosin pienissä yrityksissä. Siksi niiden toimintaympäristöön on kehysriihessä luotava positiivisia näkymiä ja vakautta. Pk-yritykset tarvitsevat aitoja kannusteita kasvuun ja työllistämiseen.

Erityisiä toimia tarvitaan nuorten työllistämiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Oppisopimuskoulutus on tutkitusti tehokas tapa kouluttaa nuoria ammattiin, työllistää sekä kannustaa yrittäjyyteen. Oppisopimuskoulutuksen on oltava vahvasti ytimessä, kun nuorten yhteiskuntatakuuta toteutetaan.

Kehysriihen päätöksiä odotetaan torstaina. 

  • 21.03.2012

Julkaisu arkisto