Julkaisut

Lenita Toivakka - Kuva Paula Myöhänen 2014

Toivakka jatkaa Naiset Yhdessä ry:n puheenjohtajana

Jatkan NASY - Naiset Yhdessä ry:n puheenjohtajana. Yhdistyksen vuosikokous valitsi minut taputusten ja halausten kera jatkamaan tehtävässä.

Vuonna 1952 perustetun valtakunnallisen yhdistyksen nimi oli alkujaan Kokoomuksen Naisten Äiti- ja Lapsikotiyhdistys, joka kuvaakin hyvin niin silloista kuin osin nykyistä toimintaa.

Ensimmäisinä vuosikymmeninä toiminta oli paljon pienimuotoisempaa kuin tänä päivänä. 1950-luvulla yhdistyksellä oli oma pieni lomakoti, jossa perheenäidit lapsineen saattoivat virkistyä kesäisin. Kansalaisten sosiaaliturva oli heikko ja työtä tehtiin lujasti sotakorvausten maksamiseksi. Pohja sosiaalisen lomatoiminnan käynnistämiselle oli kuitenkin luotu.

Kun vuonna 1980 yhdistys siirtyi Raha-automaattiyhdistyksen tuen piiriin, myös kokonaisvastuu sosiaalisen lomatoiminnan järjestämisestä siirtyi Nasylle.

Ensimmäiset perheleirit järjestettiin vuonna 1983. Perheleirit, jotka on tarkoitettu perheille, joissa on alle 16 v. lapsia pidetään kesäisin Turun Kakskerrassa.

Alun vapaaehtoistoiminta on säilynyt ja on yhdistyksen toiminnan perusta. Lukuisat vapaehtoiset loma-ohjaajat ja muut toimijat tekevät edelleen mittaamattoman arvokasta auttamistyötä naisten ja perheiden hyväksi.

Yhdistyksen toiminta perustuu tänäkin päivänä pyyteettömään vapaaehtoistyöhön. Olen tavattoman ylpeä, että saan olla mukana tässä toiminnassa.

Yhdistyksen aiempina puheenjohtajina ovat muun muassa toimineet Henna Virkkunen ja Sari Sarkomaa.

  • 20.03.2010

Julkaisu arkisto