Julkaisut

Lenita Toivakka - Kuva Paula Myöhänen 2014

Mistään leikkauslistoista ei ole päätetty

Julkisuudessa ei ole viime päivinä mistään muusta juuri puhuttu kuin leikkauslistoista, vaikka mistään leikkauslistoista ei ole päätetty.  
Kokoomus kannattaa seuraavaa kolmea ensisijaista keinoa hyvinvointiyhteiskuntamme tulevaisuuden turvaamiseksi: 1.) parempi työelämä, jossa jaksetaan tehdä nykyistä pidemmät työurat, joiden avulla keräämme hyvinvointiyhteiskunnan tarvitsemat veroeurot, 2.) kuntien määrää vähentävä ja menokasvua hillitsevä kuntareformi sekä julkisten palveluiden tuottavuuden parantaminen sekä 3.) kasvua ja työllisyyttä tukeva verouudistus. Tämän on puheenjohtaja Katainen moneen kertaan todennut.
Kokoomuslaiset ymmärtävät, että mitä paremmin näiden keinojen osalta onnistutaan, sitä pienemmäksi tarpeettomien menosäästöjen ja veronkiristysten määrä jää. Kokoomus ei kannata menoleikkauksia tai veronkiristyksiä, mutta on rehellistä todeta, että niihinkin joudutaan turvautumaan.
Kokoomus tulee julkaisemaan vielä helmikuun loppuun mennessä oman raporttinsa Hyvinvointiyhteiskunnan pelastamiseksi. Samassa raportissa otetaan myös kantaa Hetemäen verotyöryhmään ja julkisen talouden kestävyyteen. Eduskuntaryhmän varapuheenjohtajana olen luonnollisesti osallistunut raportin tekemisen yhteydessä käytyihin keskusteluihin.
  • 13.01.2011

Julkaisu arkisto