Julkaisut

Lenita Toivakka - Kuva Paula Myöhänen 2014

Lapsen hyvinvointi erotilanteissa

Tänään olin puhumassa eduskunnan Lapsen Puolesta -ryhmän ja Lastensuojelun keskusliiton Neuvo-projektin järjestämässä erofoorumissa. Poliitikkona olen huolissani lasten asemasta – siitä miten lapsen hyvinvointi turvataan kaikissa eroissa. Suomessa palvelujärjestelmä on keskittynyt liikaa huoltajuuskiistojen ratkomiseen. Tämän sijasta tarvitaan ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä, jotta vaikeilta huoltajuuskiistoilta vältyttäisiin. Lapsen edun ja hyvinvoinnin tulee korostua ja nousta keskiöön eroprosesseissa. Tämä vaatii toimenpiteitä meiltä päättäjiltä kaikilla tasoilla.
  • 30.09.2009

Julkaisu arkisto