Julkaisut

Lenita Toivakka - Kuva Paula Myöhänen 2014

Kokoomusnaisten tervehdys tulevaisuuskokouksessa Rovaniemellä

Arvoisa puolueen puheenjohtaja, hyvä puoluekokousväki

Kokoomuksen Naisten Liitto tervehtii ilolla ja kunniotuksella Suomen suurinta puoluetta ja sen koolla olevaa puoluekokousta.

Suomalaiset ovat kuluneen vuoden aikana osoittaneet arvostavansa puoluetta, joka kantaa vastuuta. Pääministeri Jyrki Kataisen hallitus on vaikeista ajoista huolimatta onnistunut rakentamaan luottamusta ja uskoa tulevaan. Luottamuksen synnyttäminen kriisiaikana edellyttäävahvaa  johtajuutta, kuuntelun taitoa ja joukkojen johtamista edestä. Se vaatii myös uskallusta tunnustaa tosi-asiat.

Kotimaan talouden tasapainottaminen on tarkoittanut kipeitä päätöksiä ja Euroopan talouskriisi koettelee rajusti suomalaisten käsitystä kohtuudesta. Maailman talouden myllerryksessä Suomi  on säilynyt yhtenä Euroopan vahvimmista talouksista ja toiminut esimerkkinä muille maille siitä, miten kehitetään sosiaalisesti vahvaa vastuullista markkinataloutta.

Arvoisa puoluekokousväki

Suomi on yksi maailman tasa-arvoisemmista maista. Emme ole kuitenkaan edelleenkään päässeet tilanteeseen, jossa yhteiskunnan rakenteet tukisivat aidosti naisten ja miesten tasa-arvoisia mahdollisuuksia yritysmaailmassa, työpaikoilla, politiikassa tai perheissä. Tasa-arvoa tuleekin tuleekin tarkastella horosonttitasolla. Kun katsoo taaksepäin, voi iloita aiemmista edistysaskeleista. Kun katsoo eteenpäin, huomaa, että uusia tavoitteita syntyy jatkuvasti yhteiskuntamme nopeasti muuttuessa. Tasa-arvo ei ole uhka kenellekään vaan suomalaisen yhteiskunnan mahtava voimavara ja edelleen suuri mahdollisuus.

Ensi syksyn kunnallisvaalit ovat hyvä tilaisuus korjata yhteiskuntamme epätasa-arvoisia rakenteita. Kuntapolitiikan ykköspaikoilla, valtuustojen ja hallitusten puheenjohtajina on liian vähän naisia. Olkoon siis ensi syksyn kunnallisvaalit myös tasa-arvovaalit, jossa sitoudumme etsimään sopivimpia naisia ja miehiä nykyistä tasaisemmin johtotehtäviin. Niin naisen kuin miehen  paikka on kunnallispolitiikan ykköstehtävissä.

Nyt on tärkeää varmistaa, että naisehdokkaiden joukko on monipuolinen. Tulevaisuus ratkaistaan kunnissa ja naisilla on tässä tärkeä rooli.

Kokoomusnaiset ovat jo  vuosia pitäneet esillä yhteiskuntamme äärimmäisen  kipeää ja vaiettua lähisuhdeväkivallan ongelmaa. Lähisuhdeväkivalta on inhimillinen, sosiaalinen ja taloudellinen kysymys. Se on aivan liian yleistä ja lähellä meitä kaikkia.  Väkivallan teot ovat tulleet meidän jokaisen kotiin lehtien ja television välittämänä, kun yhä useampi julma teko muuttuu kansalliseksi tragediaksi. Väkivallan ehkäisy on mitä suurimmassa määrin myös poliittinen kysymys. Meidän kokoomuslaisten on kannettava vastuumme tässäkin asiassa.

Nyt kun sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistaminen on ajakohtaista, on oikea aika kehittää myös lähisuhdeväkivaltaa ehkäiseviä palveluja. Kunnissa on aika luoda pysyviä rakenteita ja selkeitä vastuita lähisuhdeväkivallan ehkäisemiseksi ja uhrien auttamiseksi. Kyse ei ole välttämättä resursseista vaan ennen kaikkea tavoista toimia ja kantaa vastuuta tämän vakavan ongelman edessä. Väkivalta on aina väärin ja yksikin lyönti on liikaa.

Vastuunkantaminen on sana, joka on viime kuukausina ollut kovassa käytössä, muttei kulunut. Se  on meillä kokoomuslaisilla geeneissä ja se yhdistää meitä vaikeina aikoina. Työnteko ja yrittäjyys kantavat Suomea. Haluamme kannustaa jokaista löytämään oman sisäisen yrittäjänsä ja myös menestymään. Kannamme huolta heikoimmista ja haluamme rakentaa parasta tuleville sukupolville. Kokoomus haluaa rakentaa siteitä ihmisten välille eikä maalata ketään nurkkaan. Moniarvoisuus ja kansainvälisyys on meille rikkaus.  Koska kokoomus kantaa vastuuta aivan koko Suomesta, me jokainen voimmekin keskittyä kantamaan vastuuta omasta arjestamme, perheestä, työyhteisöstä, ystävistä ja myös naapurin mummosta. Vastuunkantaminen on muutakin kuin politiikkaa ja päätöksiä, se on pieniä arjen tekoja ja sanoja.

Näillä sanoilla haluan toivottaa kaikille tulevaisuuteen katsovaa, vastuullista ja välittävää puoluekokousta.

  • 18.06.2012

Julkaisu arkisto