Julkaisut

Lenita Toivakka - Kuva Paula Myöhänen 2014

Teatteria maankäyttö- ja rakennuslaista

Maankäyttö- ja rakennuslaista on käyty kiivasta ja tunnepitoistakin keskustelua, jossa faktat eivät ole kaikilla tiedossa tai eivät ainakaan keskusteluissa tule esille.
 
Kyllä, uusi laki heikentäisi kuntien kaavoitusvaltaa, tämä on ongelma.  Ongelma on myös tilaavievän kaupan neliömäärän rajaaminen liian matalaksi. Toisaalta uusi laki toisi toivottua harkintaa maakuntakaavan hyväksymisprosessiin. Jos uusi laki olisi ollut voimassa, kun Etelä-Savon maakuntakaavaa hyväksyttiin, todennäköisesti useampi kaupanmerkinnöistä mm. Pieksämäen Naiskankaan merkintä olisi hyväksytty. Mikkelin Visulahden ja Savonlinnan Prisman alueen laajennus etenevät kaikesta huolimatta alkuperäisten suunnitelmien mukaan.
 
Eduskunnassa tukea lain hylkäämiselle tai suurille muutoksille ei ole paljoa kuulunut.  Hallintovaliokunnan käsittelyssä tukea maakuntamme kriittiselle lausunnolle ei asiantuntijoilta juurikaan tullut. Silti saimme lausuntoon olennaisen kritiikin.
 
Tilanne on vaikea, lukuisia neuvotteluja on käyty, jotta lakia saataisiin muutettua maakunnalle mieluisammaksi. Valitettavasti muualla tätä ei pidetä ihan niin merkittävänä kuin se on Etelä-Savossa käydyissä keskusteluissa noussut. Jopa Kuntaliitto, kuntien edunvalvojana kannattaa vahvasti lakia.
 
Maakunnassa tästä yksittäisestä laista, joka ei enää vaikuta maakuntakaavamme käsittelyyn, on tullut suurtakin suurempi asia, suorastaan välillä teatteria. Mutta työ jatkuu...maakunnan puolesta!
  • 03.03.2011

Julkaisu arkisto