Julkaisut

Lenita Toivakka - Kuva Paula Myöhänen 2014

Kumppanuutta ja valinnanvapautta-yrittäjyyden puolesta

Tässä tuore kolumnini Etelä-Savon Yrittäjien lehdessä, joka julkaistiin 30.10:

Yritykset ovat kunnan elinvoiman perusta. Yrittäjyyttä arvostava kunta luo luottamusta, houkuttelee uutta yritystoimintaa ja työpaikkoja. Kuntapäättäjien onkin kysyttävä, mitä olemme tehneet ja mitä voimme vielä tehdä, jotta jo toimivat yritykset ja mahdolliset uudet yrittäjät kokevat kunnan kumppanina, ei kampittajana.

Vaalien alla käytiin kiivasta ulkoistamis-yksityistämiskeskustelua. Jälleen vasemmiston päähuoleksi jo kolmannen kerran kuntavaalien alla nousi sama epäluuloisuus ulkopuolisia palveluntarjoajia kohtaan. Aatteellinen lähestymistapa ja varauksellinen suhtautuminen yritysten tuottamiin palveluihin ihmetyttää. Kuntalaiset ovat huolissaan palveluiden tulevaisuudesta. Tutkimuksen mukaan 86% suomalaisista suhtautuu myönteisesti myös muiden kuin kunnan itsensä tuottamiin palveluihin.

Järjestöjen ja yritysten tuottamat palvelut täydentävät kunnan omaa palvelutuotantoa ja parhaimmillaan toimivat laadun ja tehokkuuden kirittäjinä. Yhteistyö kunnan, järjestöjen ja yritysten välillä luo uusia mahdollisuuksia. Tästä kumppanuudesta voidaan saada lisää kaikille – kakkua on mahdollista kasvattaa.

Yrittäjyys on voimavara. Kunnan elinvoimaisuus perustuu yritysten luomaan kasvuun ja työpaikkoihin. Erityisesti pienet ja keskisuuret yritykset ovat tärkeitä toimijoita. Ne työllistävät lähes kaksi kolmannesta kaikkien yritysten henkilöstöstä ja maksavavat kaikista maksetuista palkoistakin lähes 60%. Yritysten liikevaihdosta yli puolet kertyy pk-yrityksissä.

Mikkelissä paikallinen elinkeinoyhtiö on toiminut ansiokkaasti palvelusetelin puolesta mahdollistaen pienten ja keskisuurten yritysten mukanaolon. Esimerkiksi rintamaveteraanien kotiin vietävien avopalveluiden palveluseteli on monipuolistanut palvelutarjontaa, kun vaihtoehtoja on enemmän. Mikkelin seutu onkin parantanut asemiaan valtakunnallisessa yritysilmapiirivertailussa. Tätä työtä on syytä jatkaa.

On tärkeää, että valtuustoihin valitut ihmiset kantavat vastuuta ja tekevät töitä kuntansa yritysmyönteisen ilmapiirin ja samalla elinvoimaisuuden ja hyvinvoinnin eteen, ja ovat valmiita viemään maakuntaa ennakkoluulottomasti eteenpäin.

  • 30.10.2012

Julkaisu arkisto