Julkaisut

Lenita Toivakka - Kuva Paula Myöhänen 2014

Ikäihmisille turvaa ja parempaa hoivaa

Kansanedustaja, sosiaali-ja terveysvaliokunnan jäsen Lenita Toivakka on tyytyväinen, että ministeri Risikon viime kaudella alullepanema laki viimein etenee. Pelkillä suosituksilla ei ole pystytty turvaamaan laadukkaita ja turvaa tuovia palveluja. Laatueroja on nyt aivan liikaa paikkakuntien ja laitosten välillä.

Heinäkuussa voimaan astuvalla vanhuspalvelulailla vahvistetaan ikäihmisen oikeutta palveluihin, joita hän tarvitsee.  Kuntia kannustetaan siirtämään painopistettä ikäihmisen toimitakykyä ja itsenäistä suoriutumista tukeviin palveluihin . Lain  myötä painopiste vanhustenhoivassa muuttuu laitoshoidosta kotiin annettaviin ja kodinomaisessa asuinympäristössä toteutettaviin palveluihin. Myös laitoshoito on turvattava sitä tarvitseville lääketieteellisin perustein.

Vanhuuden on oltava yhteiskunnassamme turvallista, arvokasta ja arvostettua, vaatii Toivakka.

Lain myötä myös ikäihmisen omaa tahtoa on kuultava, kun hoivasuunnitelmaa tehdään. Jatkossa ikääntyvälle pariskunnalle on järjestetävä mahdollisuus asua yhdessä molempien niin halutetessa. Tämä on inhimillistä, sillä kiintymys ei voi olla iästä kiinni.

Laki parantaa merkittävästi ikäihmisten hoivaa. Jos kunnat toteuttavat lain henkeä hyvin, myös kustannusten kasvua saadaan hillittyä. On hyvä, että laitoshoidon henkilöstömitoitus ei sisälly lakiin, on tärkeää että kunnat pääsevät toteuttamaan lakia ikäihmisten tarpeita parhaiten edistävillä toimilla., toteaa Toivakka lopuksi.

  • 12.12.2012

Julkaisu arkisto