Julkaisut

Lenita Toivakka - Kuva Paula Myöhänen 2014

Kuntauudistuksessa hyvin harkittu korjausliike

Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, kansanedustaja Lenita Toivakka pitää pakkoliitoksista luopumista terveenä korjausliikkeenä kuntauudistuksessa. Hänen mukaansa hallitus teki viisaasti, kun se päätti yhdessä kuunnella kuntien ja perustuslakiasiantuntijoiden näkemyksiä.

”Suuri uudistus jatkuu. Lähtökohta on koko ajan ollut vapaaehtoisuus. Sote-ratkaisu ja perustuslailliset haasteet muuttivat tilannetta pakkopykälän osalta, mutta tarve kuntarakenteen eheyttämiselle ei ole poistunut mihinkään. Kunnat osaavat varmasti tehdä vastuullisia ratkaisuja nykyisenkin lainsäädännön pohjalta. Kunnathan itse vahvasti vaativat, että pykälästä luovutaan. Rakenteita on kuitenkin aivan pakko uudistaa”, Toivakka toteaa.

Kuntarakennelaki selvitysvelvollisuuksineen on edelleen voimassa ja kuntarakenneselvityksiä tehdään parhaillaan. Erityisesti suurilla kaupunkiseuduilla, joita pakkopykälä olisi koskettanut, maankäytön ja yhdyskuntarakenteen ongelmat haittaavat suuresti alueiden kehitystä ja elinvoimaa.

”Hyvinvointiyhteiskuntamme peruspalvelut ja yhdyskuntarakenteen kilpailukyky rakentuvat kuntien varaan, minkä vuoksi jatkuva uudistaminen on tarpeen. Valtionosuusjärjestelmän remontti on suorastaan mullistava, kuntalaki tuodaan tähän päivään ja kuntien ylisuurta tehtävätaakkaa puretaan”, Toivakka kertoo.

”Ministeri Virkkunen näyttää puskeneen tuloksia, joihin harva olisi pystynyt. Nyt tehty ratkaisu luopua pakkoliitospykälästä osoittaa, että voimanainen kykenee myös uudelleenarviointeihin”, Toivakka arvioi.

  • 11.04.2014

Julkaisu arkisto