Julkaisut

Lenita Toivakka - Kuva Paula Myöhänen 2014

Sote-esitys - askel eteenpäin

Tänään ministeri Huoviselle luovutettiin sote-työryhmän esitys. Se on askel sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi. Esitys on vasta esitys ja lähtee nyt kuntiin arvioitavaksi.

Esityksen myötä sote-toimijoiden määrä vähenisi ja vastuualueet olisivat vahvempia. terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen hallito olisi saman toimijan käsissä. Tällä mallilla saisimme perusterveydenhuoltoa vahvistettua ja painopistettä siirrettyä mm terveyskeskuksiin.

Työryhmä on nostanut esille samoja ongelmia, lähinnä perustuslaillisia, jotka olivat tiedossa jo aiemmin. Osittain niihin on esitetty ratkaisua, mutta työ näiden ratkomiseksi jatkuu vielä.

Ehdotuksen mukaan sote-alueet muodostuisivat pääsääntöisesti maakunnan keskuskaupunkien ympärille. Maakunnan länsiosissa aloitettu sote-selvitystyö voi siis mainiosti jatkaa tärkeää työtään.

Savonlinnaan voi muodostus perusterveydenhuollon sote-alue, joka voi hakea lupaa joihinkin erikoissairaanhoidon palveluihin. edellytys on toki, että talouden kantokykyä on riittävästi, jotta päivystysasetuksen mukainen potilasturvallisuus voidaan taata. Yhteistyö on avainsana palvelujen turvaamiseksi maakunnassa.

  • 19.12.2013

Julkaisu arkisto