Julkaisut

Lenita Toivakka - Kuva Paula Myöhänen 2014

Tarvitaan sukupuolineutraaleja Hyvä Tyyppi-verkostoja

Olin viime lautantaina juhlapuhujana Pirkan Kokoomusnaisten 30-vuotisjuhlasssa. Puheessani nostin esiin naisten osaamisen ja kokemuksen tärkeyden yhteiskunnassamme.

Perinteisten Hyvä Veli verkostojen sijasta tarvitsemme laajoja, sukupuolineutraaleja Hyvä Tyyppi verkostoja.

Kautta aikojen miehet ovat tukeneet toisiaan eteenpäin. Naisilla on opittavaa. Naisten on rohkeammin hakeuduttava ykköspaikoille ja naisten on myös aidosti tuettava toisiaan.

Työn, yrittämisen  ja perheen parempaa yhteensovittamista on jatkettava, jotta työelämän tasa-arvo nykyistä paremmin toteutuu.  Samalla Toivakka korostaa lapsen oikeutta turvalliseen lapsuuteen ja perheiden aitoa valinnanvapautta. Lasten hyvinvoinnin kustannuksella ei uraputkia voida jatkossakaan rakentaa.

Kun  isät ja äidit osallistuvat tasapuolisemmin lasten ja perheen arkeen, on naisten mahdollista antaa suurempi panos yhteiseen hyvään. Isän osuutta vanhempainvapaissa on lisättävä ja vanhemmuuden  kustannukset on jaettava tasaisemmin. Lapset ovat ilo ja rikkaus isille ja äideille ja koko suomalaiselle yhteiskunnalle.

  • 23.04.2012

Julkaisu arkisto