Julkaisut

Lenita Toivakka - Kuva Paula Myöhänen 2014

Eduskunnalle annetaan ensimmäinen sukupuolten tasa-arvoa käsittelevä selonteko

Hallitus antaa eduskunnalle historiallisesti ensimmäistä kertaa selonteon naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta. Selonteon tarkoituksena on hallitusohjelman mukaisesti arvioida tasa-arvopolitiikkaa ja tasa-arvopoliittisia toimia eri politiikka-alueilla viimeisen  kymmenen vuoden aikana ja asettaa tavoitteita 2020-luvulle asti. Tavoitteena on vahvistaa pitkäjänteistä ja suunnitelmallista tasa-arvopolitiikkaa. Selonteko tulee eduskunnan käsittelyyn lokakuun lopussa. 

  • 29.09.2010

Julkaisu arkisto