Julkaisut

Lenita Toivakka - Kuva Paula Myöhänen 2014

Sote-palvelut vahvan peruskunnan hommia

Ehdotettu sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden siirto valtion vastuulle ei ole tarkoituksenmukainen. Siirtoa ehdotti perjantaina Verkkouutisissa ja Nykypäivässä pitkän linjan työmarkkinajohtaja ja Kemijärven kaupunginjohtajanakin toiminut Arto Ojala.

Palvelujen rahoitus- ja järjestämisvastuu on oltava samalla organisaatiolla: ensisijaisesti vahvalla, elinvoimaisella kunnalla tai poikkeustapauksessa sote-alueella.Ongelmia sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisessä on. Tästä syystä tarvitaan kuntauudistus ja sen rinnalla tiiviinä yhteistyönä tehtävä sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistaminen. Sote-työn on käynnistyttävä pikaisesti.

Kannatan kiinteätä kokonaisuutta, jossa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon
raja-aidat poistetaan ja jossa yhteistyö "aidosti ja kustannustehokkaasti" toimii. Ongelmia ei ratkaise se, että järjestäminen ja rahoitus siirretään valtiolle. Miksi kunta antaisi
tärkeimmän tehtävänsä pois? Mitä tehtäviä kunnalle jäisi sen jälkeen? Onko oikeasti järkevää, että valtio järjestäisi esimerkiksi lasten päivähoidon tai vanhusten kotipalvelun? Kuinka kävisi hallinnonalojen välisenä yhteistyönä tehtävän terveyden edistämisen, varhaisen puuttumisen tai ennaltaehkäisyn, jos tehtävät sysittäisiin valtiolle? Ei ole valtion hommaa järjestää tälläisiä palveluja.

Jo nyt on liikaa putkiajattelua eikä yhteistyö hallinnonalojen välillä ole riittävää. Epäilen myös kustannusten kasvavan, kun "kasvottoman maksajan" piikkiin on helpompi sysätä
kustannuksia ja taloudellinen vastuunkanto hämärtyy.

  • 24.02.2012

Julkaisu arkisto