Julkaisut

Lenita Toivakka - Kuva Paula Myöhänen 2014

Suomalainen työ voitti

Suomalainen työ voitti

Kataisen hallitus yllätti monet suomalaiset. Samaan aikaan, kun moni jo uumoili hallituksen kaatumista, ministerit uurastivat suomalaisen työn puolesta. Päätökset kehysriihessä syntyivät nopeasti ja odotettua parempi lopputulos on kerännyt paljon kiitosta.

Tärkein tavoite oli luoda uutta työtä, kasvua ja hyvinvointia. Kehysriihen voittajia olivatkin kaikki suomalaiset ja suomalainen työ. Yhteisöveron historiallinen alentaminen tulee vauhdittamaan vientiä, lisäämään kilpailukykyä ja synnyttämään uusia työpaikkoja. On tärkeää, että yhteisöveron alennusta ei maksatettu pienyrittäjillä vaan yrittäjien kokonaisverorasitus kevenee ja osinkoverotus muuttuu kannustavampaan suuntaan.  Työllisyyttä edistetään myös korottamalla kotitalousvähennyksen enimmäistasoa. Näistä uudistuksista hyötyvät kaikki, kun Suomeen syntyy uutta työtä ja sitä kautta hyvinvointia. Kiitosta päätöksistä ovat jo antaneet niin Suomen Yrittäjät kuin Perheyrittäjien Liitto.

Pienten ansiotulojen verotus kevenee ja näin matalapalkkainen työ on jatkossa nykyistä kannattavampaa. Osatyökykyisten työllistymistä helpotetaan mm pidentämällä osasairauspäivärahan kestoa sekä lieventämällä ammatillisen koulutuksen kriteerejä. Myös nuorten yhteiskuntatakuuta vahvistetaan edelleen.

Perheiden hyvinvointia lisätään ottamalla käyttöön uusi joustava hoitoraha sekä porrastetut päivähoitomaksut. Tämä on askel kohti parempaa ja tasa-arvoisempaa työn ja perheen yhteensovittamista.

Hyvä uutinen Etelä-Savoon edellisten  lisäksi oli se, että kaikki jo aiemmin päätetyt tiehankkeet toteutetaan. Raharei`istä huolimatta pelot voivat väistyä ja Viitostien Mikkelin kohdan perusparantaminen etenee suunnitelmien mukaisesti.

Myös kunta- ja soteuudistus etenevät rintarinnan vastuukuntamallin pohjalta. Sote-alueiden määrää ja vastuukuntia ei vielä lyöty lukkoon, mutta ne määritellään sote-järjestämislaissa, jonka valmistelu alkaa välittömästi.

Hallitus kantaa myös vahvan vastuun siitä, että Suomi ei ole jatkossakaan ylivelkaantuva maa. Samaan aikaan, kun hallitus luo päätöksillään tulevaisuudenuskoa sekä uutta työtä ja hyvinvointia, huolehditaan siitä, että velkaantuminen aidosti taittuu. Säästöiltä ja veronkorotuksilta ei siksi voida välttyä, mutta ne toteutetaan niin, että niistä on kaikkein vähiten haittaa suomalaiselle työlle. Veronkorotuksia on tulossa niin viinaan, tupakkaan kuin karkkiinkin. Näillä päätöksillä edistetään samalla myös terveyttä.

  • 27.03.2013

Julkaisu arkisto