Julkaisut

Lenita Toivakka - Kuva Paula Myöhänen 2014

Toivakka harmittelee kaupan penseyttä lähiruokaan

Kokoomuksen eduskuntaryhmän ensimmäinen varapuheenjohtaja Lenita Toivakka harmittelee, etteivät kaupat ole heränneet lähi- ja luomuruoan suosion kasvuun ja vastanneet kuluttajien kysyntään.

"Lähi- ja luomuruoan markkinoille pääsy on vielä hankalaa. Monet kuluttajat ovat itse perustaneet lähiruokapiirejä, mikä kertoo, ettei kauppa ole ollut asiassa tarpeeksi aktiivinen. Tässä heittäisinkin palloa kaupalle. Asiassa kannattaa nyt aktivoitua ja hakea valikoimiin yhä enemmän lähellä tuotettua ruokaa", Toivakka sanoo.

Toivakka pitää itsestään selvänä, että tulevaisuudessa julkisissa hankinnoissa otetaan yhä paremmin huomioon paikallinen, lähellä tuotettu ruoka. Tämä kuitenkin vaatii osaamista ja neuvontaa.

"PK-yrityksillä on vaikeuksia päästä mukaan julkisiin hankintoihin johtuen kilpailutusten yksipuoleisista kriteereistä. Esimerkiksi kouluruokailussa lähellä tuotetun ruoan käyttöä voidaan lisätä, kun päätetään laajentaa näitä kilpailutuksen kriteerejä siten, että esimerkiksi hinnan ohella myös tuoreudella ja muilla laatukriteereillä olisi suurempi painoarvo kilpailutuksessa. Tulevaisuudessa neuvonnan laatuun ja rahoitukseen tulee kiinnittää enemmän huomiota."

  • 20.10.2010

Julkaisu arkisto